Akcja Katolicka

www.akdp.pl Geneza, powstanie i rozwój Akcji Katolickiej w diecezji płockiej Ważnym etapem w procesie powstawania Akcji Katolickiej były dokumenty i wypowiedzi papieży na temat aktualnej wówczas kwestii społecznej, zwłaszcza Piusa IX (1846 – 1878),

Więcej

Ruch Rodzin Nazaretańskich

www.rrnplock.pl umacnianie życia religijnego małżonków, organizowanie pomocy w wychowaniu dzieci, tworzenie oparcia materialnego dla rodzin dotkniętych nieszczęściem, stwarzania warunków do pogłębionej formacji religijnej rodzin: dzieci i rodziców, upowszechnienie doktryny kościoła na temat

Więcej

Kościół Domowy

www.domowykosciol-plock.pl Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie mówiąc o sakramencie małżeństwa zwracał uwagę, ze znakiem widzialnym są tutaj relacje osobowe między dwojgiem, którzy zawierają przymierze małżeńskie. Jednak

Więcej

Ruch Światło-Życie

www.plockaoaza.pl Ruch Światło-Życie – podstawowa charakterystyka(II Nadzwyczajna Sesja Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie, Częstochowa 27 II 1994 r.) Ruch Światło-Życie powstał z inspiracji Ducha Świętego i z realizacji odnowy Kościoła w

Więcej

Wojsko Gedeona

Wojsko Gedeona Wojsko Gedeona wyrosło w diecezji płockiej z doświadczeń Odnowy w Duchu Świętym, Ruchu Światło-Życie, Harcerstwa, idei miłosierdzia, zasad rycerstwa, miłości do ojczyzny i kościoła, walki duchowej, potrzeby chwili

Więcej

Harcerze

“Duszpasterstwo harcerzy i harcerek zajmuje się formacją młodzieży w świetle ideałów harcerskiej służby Bogu i Ojczyźnie. Dokonuje się ono poprzez działania duszpasterskie, które towarzyszą procesowi wychowawczemu w drużynach. Synod przypomina, że duszpasterstwo to winno

Więcej