Wydział Duszpasterski

Duszpasterstwa specjalne

“Biskup diecezjalny, na wniosek dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej lub dyrektorów innych kompetentnych wydziałów Kurii Diecezjalnej, powołuje diecezjalnych referentów oraz duszpasterzy poszczególnych środowisk, a w odniesieniu do ruchów i stowarzyszeń działających na terenie Diecezji – ich diecezjalnych moderatorów lub asystentów. Powinni oni realizować swoją misję kompetentnie, z oddaniem i wyobraźnią. Duszpasterze posługujący w parafiach i innych ośrodkach duszpasterskich mają prawo oczekiwać od nich pomocy w postaci programów, instrukcji, wskazań i porad” (43. SDP).

Duszpasterstwa specjalne i specjalistyczne:

Duszpasterstwo rodzin ks. dr Wojciech Kućko

Duszpasterstwo młodzieży: ks. mgr Krzysztof Ruciński

Duszpasterstwo powołań: ks. mgr Radosław Zawadzki

Duszpasterstwo nauczycieli: ks. dr Grzegorz Jerzy Zakrzewski; ks. kan. dr Włodzimierz Piętka

Duszpasterstwo charytatywne: ks. mgr Adam Przeradzki  

Duszpasterstwo osób niepełnosprawnych: ks. kan. Janusz Zdunkiewicz

Duszpasterstwo misyjne: ks. mgr Bogdan Zalewski

Duszpasterstwo trzeźwości: ks. kan. mgr Zbigniew Kaniecki

Duszpasterstwo ekumeniczne: ks. kan. dr Włodzimierz Piętka

Duszpasterstwo służby liturgicznej: ks. mgr Mateusz Jesień  

Duszpasterstwo scholi dziecięcych i młodzieżowych zespołów muzycznych: ks. Adam Kowalski

Duszpasterstwo nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej: ks. dr Marcin Sadowski

Duszpasterstwo środowisk twórczych: ks. kan. dr Andrzej Leleń

Duszpasterstwo pielgrzymkowe: ks. mgr Jacek Prusiński

Duszpasterstwo ludzi pracy: ks. kan. mgr Andrzej Smoleń

Duszpasterstwo rolników: ks. mgr Marek Dyga

Duszpasterstwo organistów: ks. dr Marcin Sadowski  

Duszpasterstwo Kół Żywego Różańca: ks. kan. mgr Henryk Dymek

Duszpasterstwo kobiet: ks. dr Łukasz Zdunkiewicz

Duszpasterstwo środków społ. przekazu: ks. kan. dr Włodzimierz Piętka 

Duszpasterstwo samorządowców: ks. kan. mgr Stefan Cegłowski

Duszpasterstwo kombatantów: ks. kan. mgr Stefan Cegłowski

Delegat Biskupa ds. stałej formacji duchowieństwa: ks. kan. dr Jarosław Kwiatkowski

Duszpasterstwo inst. życia konsekrowanego: ks. mgr Marek Tomulczuk SAC

Duszpasterstwo służby zdrowia: ks. mgr Jakub Kępczyński

Duszpasterstwo chorych: ks. mgr Maciej Szostak

Diecezjalny Duszpasterz “Apostolstwa Chorych”: ks. mgr Jakub Kępczyński

Duszpasterstwo honorowych dawców krwi: ks. mgr Krzysztof Błaszczak

Duszpasterstwo głuchoniemych i słabo słyszących: ks. mgr Bogdan Kołodziejski

Duszpasterstwo niewidomych: ks. kan. Stanisław Górski

Duszpasterstwo więzienne: ks. kan. mgr Edmund Makowski

Duszpasterstwo prawników: ks. kan. dr Tadeusz Kozłowski

Duszpasterstwo sanktuaryjneks. mgr Tomasz Brzeziński

Duszpasterstwo akademickie: 
Płock – ks. mgr Przemysław Kawecki SDB
Pułtusk - 
Ciechanów – ks. mgr Piotr Stasiński

Duszpasterstwo myśliwych: ks. kan. mgr Krzysztof Kozłowski

Duszpasterstwo kierowcówks. mgr Grzegorz Dobrzeniecki

Kapelan Straży Miejskiej w Płocku: ks. kan. mgr Andrzej Smoleń

Duszpasterstwo strażaków: ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski

Duszpasterstwo sportu i rekreacji: ks. kan. mgr Zbigniew Sajewski

Duszpasterstwo harcerzy i harcerek: ks. mgr Mariusz Majczak

Koordynator Dnia Papieskiego Diecezji Płockiej: ks. mgr Andrzej Janicki

Duszpasterstwo związków niesakramentalnych: ks. kan. mgr Andrzej Redmer (diecezjalny duszpasterz)

  • rejon ciechanowski (dekanaty: ciechanowski wschodni, ciechanowski zachodni, przasnyski) – ks. kan. Jan Jóźwiak;
  • rejon mławski (dzierzgowski, mławski, strzegowski) – ks. kan. Sławomir Kowalski;
  • rejon nowodworski (dekanaty: serocki, wyszogrodzki, zakroczymski) – ks. kan. Andrzej Redmer;
  • rejon płocki (dekanaty: bielski, dobrzyński n. Wisłą, gąbiński, gostyniński, płocki zachodni, płocki wschodni) – ks. kan. dr Jarosław Kamiński;
  • rejon płoński (dekanaty: bodzanowski, płoński, raciążski) – ks. Tomasz Markowicz;
  • rejon pułtuski (dekanaty: makowski, nasielski, pułtuski) – ks. kan. dr Janusz Kochański;
  • rejon sierpecki (dekanaty: dobrzyński n. Drwęcą, rypiński, sierpecki, tłuchowski, żuromiński) – vacat

Diecezjalny duszpasterz motocyklistów: ks. mgr Dariusz Skoczylas  

Koordynator ds. kontaktów ze Stowarzyszeniem “Pomoc Kościołowi w Potrzebie”: vacat

Moderator Parafialnych Rad Duszpasterskich: ks. kan. mgr Jacek Lubiński 

Diecezjalny Opiekun Apostolatu Maryjnego: ks. mgr Radosław Zawadzki

Diecezjalny koordynator Fundacji im. św. Józefa Konferencji Episkopatu Polski – ks. mgr Maciej Szostak

Diecezjalny kapelan policji: ks. kan. dr Jerzy Ławicki

Diecezjalny duszpasterz środowisk Laudato Si: ks. mgr Robert Banasiak

Egzorcyści Diecezji Płockiej:

Egzorcyzmy to posługa uwalniania od wpływu zła, którą pełnił Jezus Chrystus i którą zlecił czynić swoim uczniom słowami: „Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wyrzucajcie złe duchy” (Mt 10:8). Egzorcyzm (gr. „wyklinać”) jest rozkazem wydanym w imię Boga demonowi, aby ten wyszedł z osoby, zwierzęcia, miejsca lub rzeczy. To szczególna forma błogosławieństwa (sakramentalium), które kapłan udziela człowiekowi w określonych sytuacjach i potrzebach.

Ks. Grzegorz Przybyłek, Wyszogród, tel. 24  231 10 36

Ks. Jan Rumiński, Płońsk, tel. 23 662 21 05

Ks. Janusz Zdunkiewicz, Pułtusk, tel. 23  692 83 66

Ks. Jarosław Mokrzanowski, Płock, tel. kom: 609 838 997

Ks. Stanisław Dziekan, Maków Mazowiecki, tel. 29 717 10 27 

Ks. Jacek Gołębiowski, Płock, tel. 24 263 40 37

Ks. Grzegorz Jendrzejewski, Orszymowo, tel. kom. 885 622 297 

O. Piotr Męczyński, Obory, tel. 54 280 11 59