Ruch Rodzin Nazaretańskich

www.rrnplock.pl umacnianie życia religijnego małżonków, organizowanie pomocy w wychowaniu dzieci, tworzenie oparcia materialnego dla rodzin dotkniętych nieszczęściem, stwarzania warunków do pogłębionej formacji religijnej rodzin: dzieci i rodziców, upowszechnienie doktryny kościoła na temat

Więcej