Wydział Duszpasterski

Pracownicy

“Synod wzywa wszystkie parafie i ośrodki duszpasterskie do rzetelnego realizowania programów pracy duszpasterskiej, wypracowywanych przez Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej na podstawie wskazań Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski, z uwzględnieniem specyfiki Diecezji” (43. SDP).

Dyrektor:
ks. dr Marcin Sadowski

e-mail: marcin.sadowski@diecezjaplocka.pl

tel.: /24/ 268 04 55 (centrex 136)   

Sekretariat:
mgr Joanna KAWCZYŃSKA
, służka NMPN

e-mail: joanna.kawczynska@diecezjaplocka.pl

tel.: /24/ 262 85 99 (centrex 116)