Kalendarz wydarzeń 2021

Sierpień

6-14 42. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
10 Jubileusze życia zakonnego Sióstr Pasjonistek (Płock)
15 Uroczystość Wniebowzięcia NMP; 455. rocznica śmierci św. Stanisława Kostki – głównego

patrona Diecezji Płockiej

19 Msza św. dla członków i sympatyków Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. św. Brata

Alberta (Płock, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, godz. 11.00)

27 Dożynki Diecezjalne (Bieżuń)

Spotkanie rodzinne nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. (Płock, par. św. Bartłomieja)

28 Spotkanie katechetyczne przed nowym rokiem szkolnym 2023/2024 (Płock)
29 Spotkanie katechetyczne przed nowym rokiem szkolnym 2023/2024 (Ciechanów)