Sanktuaria

MB w Oborach

www.obory.com.pl

W 1605 roku właściciele wsi Obory – Łukasz i Anna z Galemskich Rudzowscy „dla własnej i swych poddanych wygody i duchowego pożytku” postanowili wznieść kościół i sprowadzić do Obór zakonników z bydgoskiego konwentu Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Do nowej fundacji karmelici przywieźli łaskami słynącą figurę Matki Bożej Bolesnej.

Początkowo w Oborach wzniesiono kolejno dwa kościoły drewniane. Pierwszy wybudowany został około 1608 roku na górze zwanej Grodzisko (dzisiaj Kalwaria). Kościół ten wraz z zabudowaniami klasztornymi spłonął w 1612 roku. Drugą świątynię drewnianą karmelici postawili w latach 1617-1618 u stóp Grodziska, jednak szybko okazała się zbyt mała w stosunku do rosnących potrzeb gromadzących się tu wiernych. Obecny murowany kościół wybudowano w latach 1627-1642. W 1649 roku sufragan płocki bp Ludwik Tolibowski dokonał konsekracji kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. W 1694 roku ukończono nowe dwuprzęsłowe murowane prezbiterium, a w 1747 roku przy północnej jego ścianie dobudowano kwadratową zakrystię. Budowę świątyni ukoronowała wzniesiona w latach 1748-1749 czworoboczna wieża wysokości 45 m, która na trwałe wpisała się w pejzaż okolicy.

Kościół i klasztor oborski posiadają wyposażenie głównie barokowo-rokokowe z XVII i XVIII wieku. Na dawnym wzniesieniu zwanym Kalwarią znajduje się kaplica pw. Krzyża Świętego wybudowana w 1686 roku. Tam też znajduje się stary cmentarz, a na nim kaplica grobowa pw. św. Antoniego i dwie piętrowe katakumby. Parafię pw. Matki Bożej Bolesnej utworzono w Oborach w 1971 roku.

Figura Matki Bożej Bolesnej została ukoronowana 18 lipca 1976 roku przez Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy współudziale biskupa płockiego Bogdana Sikorskiego i biskupa pomocniczego diecezji płockiej Jana Wosińskiego. Pieta Oborska została ozdobiona koronami papieskimi na podstawie reskryptu Świętej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Breve Apostolskiego Pawła VI z 7 października 1974 roku. Akt koronacyjny podpisany przez biskupów nosi datę 18 lipca 1976 roku i umieszczony został na widocznym miejscu przy ołtarzu Matki Bożej. 3 maja 1982 roku papież Jan Paweł II udzielił pisemnie błogosławieństwa papieskiego pielgrzymom przybywającym do sanktuarium.