Egzorcyści

Egzorcyści Diecezji Płockiej

Ks. Grzegorz Przybyłek, Wyszogród, tel. 24  231 10 36
Ks. Jan Rumiński, Płońsk, tel. 23 662 21 05
Ks. Janusz Zdunkiewicz, Pułtusk, tel. 23  692 83 66
Ks. Jarosław Mokrzanowski, Płock, tel. kom: 609 838 997
Ks. Stanisław Dziekan, Maków Mazowiecki, tel. 29 717 10 27
Ks. Jacek Gołębiowski, Płock, tel. 24 263 40 37
Ks. Grzegorz Jendrzejewski, Orszymowo, tel. kom. 885 622 297
O. Piotr Męczyński, Obory, tel. 54 280 11 59

Egzorcyzmy to posługa uwalniania od wpływu zła, którą pełnił Jezus Chrystus i którą zlecił czynić swoim uczniom słowami: „Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wyrzucajcie złe duchy” (Mt 10:8). Egzorcyzm (gr. „wyklinać”) jest rozkazem wydanym w imię Boga demonowi, aby ten wyszedł z osoby, zwierzęcia, miejsca lub rzeczy. To szczególna forma błogosławieństwa (sakramentalium), które kapłan udziela człowiekowi w określonych sytuacjach i potrzebach.
“Tylko Biskup Płocki ma prawo wydać dekret ustanawiający prezbitera do posługi egzorcyzmowania. Dekret wydawany jest na czas określony. Biskup według własnego rozeznania ustanawia taką liczbę prezbiterów egzorcystów, która odpowiadać będzie potrzebom ludzi cierpiących z racji na szczególne ataki demonów” (43. Synod Diecezji Płockiej)