Rada DFS

Rada Diecezjalnego Funduszu Społecznego Członkowie z urzędu:ks. kan. mgr Roman Bagiński – Ekonom Diecezjalnyks. dr Marcin Sadowski (Sekretarz Rady) – p. o. Dyrektora Wydziału Duszpasterskiegoks. mgr Krzysztof Ruciński – Diecezjalny Duszpasterz

Więcej

Zasady działania DFS

Diecezjalny Fundusz Społeczny (dalej: Fundusz) tworzą środki, zebrane od kapłanów, pracujących w duszpasterstwie parafialnym, którzy otrzymują wynagrodzenie z tytułu: nauczania w szkole, wykładów na uczelniach wyższych, zajęć w instytucjach kościelnych i pozakościelnych oraz posługi kapelana. W myśl synodalnego

Więcej