Rostkowo

Kościół chrztu św. Stanisława Kostki

www.faraprzasnysz.pl

Kościół  farny pw. Wniebowzięcia NMP przy ul. Św. Wojciecha to najstarsza świątynia w Przasnyszu. To w niej ochrzczono Stanisława Kostkę, późniejszego świętego i tu są pochowani jego rodzice oraz bracia. Przed kościołem zaś spotkaliśmy niezwykły „Depozyt dla potomnych”. Chrzest Stanisława Kostki odbył się w Przasnyszu jesienią 1550 r. Udzielał go ks. Hubert Maciej Komorowski w asyście ks. Alberta Kurka. Po skończonych obrzędach, zgodnie ze zwyczajem, ojciec chrzestny Andrzej Radzanowski zaniósł dziecko przed wielki ołtarz i złożył je na podłodze. Co ciekawe, ksiądz  Albert Kurek dożył lat stu dziesięciu i był świadkiem na procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym Stanisława.

Źródło: https://proszewycieczki.wordpress.com/