Młodzieżowa Rada Duszpasterska

Z CHWILĄ WAKATU NA STOLICY BISKUPIEJ W PŁOCKU MŁODZIEŻOWA RADA DUSZPASTERSKA KOŃCZY SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ. NOWĄ RADĘ POWOŁA NOWY BISKUP PŁOCKI.