Program Pielgrzymki

Poniżej prezentujemy program 40. Pielgrzymki Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa, miejsc związanych z życiem św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży oraz głównego patrona Diecezji Płockiej.

40. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży
Przasnysz – Rostkowo
17 września 2022

WYRUSZ!

Pielgrzymka dzieci

I. Plac przy kościele farnym w Przasnyszu

9.00 – Objęcie dyżurów, przygotowanie do przyjęcia pielgrzymów

9.30 – Zawiązanie wspólnoty

9.45 – Msza św. – J. E. Ks. Bp Mirosław Milewski, homilia ks. Paweł Sobiecki

10.45 – wyjście pieszej pielgrzymki do Rostkowa

 

II. Teren za kościołem w Rostkowie

– Festyn św. Stanisława Kostki

14.00 – Zakończenie pielgrzymki

 

Pielgrzymka młodzieży

Część I: Rostkowo

15.00 – Zjazd pielgrzymów i nawiedzenie kościoła w Rostkowie

15.30 – Wyjście grup w pieszej pielgrzymce do Przasnysza

 

Część II: Hala sportowa przy ZSP w Przasnyszu

17.15 – Spotkanie poświęcone problematyce duchowej (konferencja) – Maciej Kozłowski – z zawodu nauczyciel geografii, z pasji – ewangelizator i autostopowicz

18.00 – Msza św. – J. E. Ks. Bp Mirosław Milewski, homilia o. Michał Masłowski SJ

19.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i uwielbienie

19.30 – Zaproszenie na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony w roku 2023

20.00 – Koncert – TAU

21.00 – Zakończenie pielgrzymki

 

Dla chętnych Piesza Pielgrzymka z Ciechanowa do Rostkowa i Przasnysza (około 25 km)

7.30 – wyjście grup pielgrzymkowych z Ciechanowa, parafia św. Józefa (fara)

15.00 – dotarcie do Rostkowa, zwiedzenie miejsc związanych ze św. Stanisławem Kostką

15.30 – dołączenie do młodzieży, która dotrze autokarami, piesza pielgrzymka do Przasnysza, dalej program jak wyżej

Szczegółowe informacje i zapisy TUTAJ.

 

UWAGI ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE PIELGRZYMKI

Poniżej prezentujemy uwagi organizacyjne dotyczące 40. Pielgrzymki Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

 • Organizatorami pielgrzymki są Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej oraz Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia”.
 • Dekanalni Duszpasterze Młodzieży, Dekanalni Duszpasterze Służby Liturgicznej  prosimy o prowadzenie grup pielgrzymkowych zarówno dziecięcych, jak i młodzieżowych.
 • Bardzo prosimy Księży Dziekanów o życzliwe zainteresowanie się i o pomoc, szczególnie przy organizacji wyjazdów z poszczególnych dekanatów.
 • Nad bezpieczeństwem pielgrzymów w Przasnyszu i Rostkowie czuwać będzie Policja oraz grupa umundurowanych pracowników ochrony.
 • Do każdej parafii został przekazany plakat zapowiadający tegoroczną pielgrzymkę (jeśli istnieje potrzeba większej ilości plakatów prosimy o zgłaszanie się do Wydziału Duszpasterskiego). Plakaty otrzymają także katecheci podczas spotkań przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 • Zgłoszenia z poszczególnych parafii należy przekazać Dekanalnemu Duszpasterzowi Młodzieży lub dostarczyć bezpośrednio do Wydziału Duszpasterskiego do dnia 15 września 2022 r.
 • Dekanalnych Duszpasterzy Młodzieży prosimy o dostarczenie zgłoszeń do Wydziału Duszpasterskiego oraz odebranie materiałów pielgrzymkowych między 13 a 15 września 2022 r.
 • Tegoroczne pamiątki pielgrzymkowe są do odebrania w Wydziale Duszpasterskim (w godzinach pracy Kurii).
 • Koszt pielgrzymki – 5 zł od uczestnika.

Informacje policji i służb porządkowych:

 • Pielgrzymi nie powinni zabierać ze sobą wartościowych przedmiotów i dużych sum pieniędzy.
 • Ze względów bezpieczeństwa prosimy o zabranie napojów tylko w plastikowych opakowaniach.
 • Pielgrzymi zachowujący się nagannie (picie alkoholu, palenie papierosów i innych środków odurzających) będą pociągani do odpowiedzialności prawnej, np. przez skierowanie pism urzędowych do rodziców i szkół. Policja ma prawo również zatrzymać osoby niestosujące się do wskazań służb porządkowych.
 • W czasie pielgrzymki, na terenie Rostkowa, obowiązuje całkowity zakaz sprzedawania, posiadania i używania materiałów pirotechnicznych oraz napojów alkoholowych. 

Pielgrzymka dzieci

 • Pielgrzymka dzieci obejmuje dzieci klas 1-7 szkół podstawowych
 • Prosimy Księży i Katechetów, aby wykorzystali czas dojazdu do Przasnysza na stworzenie w swojej grupie atmosfery pielgrzymowania i modlitwy.
 • Uczestnicy przywożą ze sobą kanapki, które zabierają z autokarów już w Przasnyszu, ponieważ dostęp do autokarów w Rostkowie do czasu zakończenia pielgrzymki będzie niemożliwy.
 • Razem z dziećmi obowiązkowo powinni przyjechać dorośli opiekunowie w proporcji: jeden opiekun na 15 dzieci!
 • Po przyjeździe do Przasnysza, dorosły przedstawiciel grupy zgłasza uczestników ze swojej parafii lub dekanatu w recepcji (do recepcji zgłaszają się tylko te grupy, które wcześniej nie zostały zgłoszone w Wydziale Duszpasterskim, bądź zostały zgłoszone, ale nie odebrały przygotowanych materiałów). Natomiast sami uczestnicy udają się na plac za kościołem farnym.
 • Czcigodnych Księży prosimy o posługę w konfesjonale w kościele św. Wojciecha w Przasnyszu.
 • Ksiądz odpowiedzialny za prowadzenie grupy odpowiedzialny jest za przygotowanie nagłośnienia na czas pielgrzymki z Przasnysza do Rostkowa.
 • Po dojściu do Rostkowa dzieci przechodzą krótką „ścieżką dydaktyczną” przy kościele, ukazującą miejsca związane ze św. Stanisławem Kostką, po czym wchodzą na plac Festynu.
 • Dzieci w ramach pamiątek otrzymają okolicznościowe zakładki do książek z unikalnym numerem, który weźmie udział w losowaniu nagród. Losowanie odbędzie się o godz. 13.45 na boisku szkoły podstawowej w Rostkowie, gdzie na zakończenie zgromadzą się wszyscy uczestnicy.

 

Pielgrzymka młodzieży

 • Pielgrzymka młodzieży obejmuje uczniów klas 8 Szkół Podstawowych i młodzież ze Szkół Średnich.
 • Po przyjeździe do Rostkowa, dorosły przedstawiciel grupy zgłasza uczestników ze swojej parafii lub dekanatu w recepcji (do recepcji zgłaszają się tylko te grupy, które wcześniej nie zostały zgłoszone w Wydziale Duszpasterskim, bądź zostały zgłoszone, ale nie odebrały przygotowanych materiałów).
 • Autokary przejeżdżają do Przasnysza, parkują przy hali ZSP, wjazd od ulicy Kolejowej lub w miejscach wskazanych przez służby porządkowe w pobliżu hali.
 • Młodzież kieruje się w stronę kościoła, wchodząc przez bramę na krótką “ścieżkę dydaktyczną” przy kościele, ukazującą miejsca związane ze św. Stanisławem Kostką. Następnie gromadzi się na boisku szkolnym przy szkole podstawowej w Rostkowie, skąd wychodzić będą grupy w pielgrzymce do Przasnysza.
 • Po dotarciu do Przasnysza i wejściu na teren obiektu, hala zostanie zamknięta, a służby ochrony nie będą wypuszczać uczestników poza teren obiektu. Tak będzie do końca trwania spotkania (prosimy wcześniej poinformować młodzież, że zakaz wychodzenia poza halę będzie egzekwowany przez pracowników ochrony).
 • Dekanalni duszpasterze młodzieży odpowiedzialni są za zorganizowanie przynajmniej jednego autokaru z dekanatu. Istnieje również możliwość przyjazdu autokarami z poszczególnych parafii. Prosimy o zgłaszanie tych autokarów do dekanalnych duszpasterzy młodzieży.
 • Młodzież zabiera ze sobą suchy prowiant.
 • Podczas pielgrzymki będzie możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty, który będzie sprawowany w na sali przylegającej do hali sportowej w Przasnyszu, ale oddzielonej na tyle, by umożliwić spowiedź w ciszy i spokoju (bardzo prosimy kapłanów o zabranie stuł).

 

Piesza Pielgrzymka z Ciechanowa do Rostkowa i Przasnysza – 17 września 2022 r.

Młodzież, która chciałaby spędzić cały dzień na pielgrzymim szlaku, wędrując po okolicach związanych ze św. Stanisławem Kostką zapraszamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce z Ciechanowa do Rostkowa i Przasnysza. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie pieszej pielgrzymki jest ks. Michał Podgórski.

 

Program pielgrzymki:

7.30 – wyruszenie grup z placu przy kościele parafii św. Józefa w Ciechanowie (Fara)

15.00 – dotarcie pielgrzymki do Rostkowa, odpoczynek, zwiedzanie miejsc związanych z życiem św. Stanisława Kostki

15.30 – wyruszenie na ostatni etap pielgrzymki razem z młodzieżą, która dojedzie autokarami bezpośrednio do Rostkowa. Po dotarciu na halę przy ZSP w Przasnyszu realizowany będzie program wspólnie z pozostałą grupą młodzieży.

Pielgrzymi zabierają ze sobą suchy prowiant, organizator nie zapewnia posiłków na trasie.

 • Ze względów organizacyjnych wszyscy pielgrzymi muszą być zgłoszeni do 10 września br.
 • GRUPY WRAZ Z OPIEKUNAMI należy zgłaszać do Wydziału Duszpasterskiego do dnia 10 września 2022 drogą mailową (duszpasterski@diecezjaplocka.pl) lub telefonicznie 24 262 85 99.
 • OSOBY INDYWIDUALNE pragnące uczestniczyć w pielgrzymce prosimy o wypełnienie i przesłanie skanu KARTY ZGŁOSZENIOWEJ na adres duszpasterski@diecezjaplocka.pl do dnia 10 września oraz posiadanie oryginału przy sobie w dniu pielgrzymki. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać dorosłego opiekuna. Kartę zgłoszeniową można pobrać na stronie duszpasterski.pl, zakładka „Rostkowo”