Program Pielgrzymki

Poniżej prezentujemy program 39. Pielgrzymki Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa, miejsc związanych z życiem św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży oraz głównego patrona Diecezji Płockiej.

39. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży
Przasnysz – Rostkowo
18 września 2021

Kochaj mnie Tato!

Program Pielgrzymki Dzieci

Plac przed kościołem farnym w Przasnyszu:

  9.15 – recepcja, objęcie dyżurów przez służby
10.00 – powitanie dzieci i opiekunów, zawiązanie wspólnoty
10.30 – piesza pielgrzymka do Rostkowa (ok. godziny marszu)

Plac przy sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie

12.00 – przejście przez Bramę św. Stanisława Kostki i powitanie pielgrzymów
13.00 – Msza św. – przewodniczy J. E. Ksiądz Biskup Piotr Libera, kazanie wygłosi ks. Adam Kowalski
14.00 – zakończenie pielgrzymki dzieci

 

Program Pielgrzymki Młodzieży

Plac przy sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie

15.30 – recepcja i objęcie dyżurów przez młodzież
16.00 – powitanie młodzieży i zawiązanie wspólnoty RAP BROTHERS
16.20 – uroczyste wniesienie relikwii św. Stanisława Kostki
16.30 – konferencja „Kochaj mnie Tato!”
17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź
17.45 – przygotowanie do Mszy św.
18.00 – Eucharystia – przewodniczy J. E. Ksiądz Biskup Piotr Libera
19.15 – koncert zespołu MALEO REGGAE ROCKERS
20.30 – zakończenie pielgrzymki młodzieży

 

Informacje policji i służb porządkowych:

  • Pielgrzymi nie powinni zabierać ze sobą wartościowych przedmiotów i dużych sum pieniędzy.
  • Ze względów bezpieczeństwa prosimy o zabranie napojów tylko w plastikowych opakowaniach.
  • Pielgrzymi zachowujący się nagannie (picie alkoholu, palenie papierosów i innych środków odurzających) będą pociągani do odpowiedzialności prawnej, np. przez skierowanie pism urzędowych do rodziców i szkół. Policja ma prawo również zatrzymać osoby niestosujące się do wskazań służb porządkowych.
  • W czasie pielgrzymki, na terenie Rostkowa, obowiązuje całkowity zakaz sprzedawania, posiadania i używania materiałów pirotechnicznych oraz napojów alkoholowych.