Akcja Katolicka

www.akdp.pl Geneza, powstanie i rozwój Akcji Katolickiej w diecezji płockiej Ważnym etapem w procesie powstawania Akcji Katolickiej były dokumenty i wypowiedzi papieży na temat aktualnej wówczas kwestii społecznej, zwłaszcza Piusa IX (1846 – 1878),

Więcej