Miłosierdzia Bożego w Płocku

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku – zwane też Betlejem Miłosierdzia Bożego, to miejsce pierwszych objawień Jezusa Miłosiernego jakie otrzymała św. Faustyna Kowalska ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Tu 22 lutego 1931 r. św. Faustyna miała wizję Jezusa, który kazał jej namalować obraz “Jezu, ufam Tobie!” i zażądał ustanowienia święta Miłosierdzia Bożego – “Pragnę, aby ten obraz czczono w kaplicy waszej i na całym świecie” – czytamy w “Dzienniczku”.

Więcej

MB w Czerwińsku

Bazylika Matki Bożej Pocieszenia – inicjatorem budowy klasztoru był pochodzący z Belgii Aleksander z Mallone, biskup płocki w latach 1129-1156. Możliwe, że swój udział w tworzeniu opactwa czerwińskiego miał także książę Bolesław Krzywousty. Świątynię klasztorną wzniesiono jako dwu wieżowy kościół z kamienia w 1 połowie XII w. Została konsekrowana w 1161 r.

Więcej

MB w Koziebrodach

Parafię erygował bp Dobiesław 16 lipca 1376 r. z fundacji braci Jakuba Bolesty z Koziebród, kanonika płockiego i Mikołaja z Kuchar. Obecny, murowany, neobarokowy kościół wybudowano w 1880 r. Słynący łaskami obraz znajduje się w głównym ołtarzu – kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (XVII w.).

Więcej

MB w Oborach

W 1605 r. właściciele wsi Obory – Łukasz i Anna z Galemskich Rudzowscy postanowili wznieść kościół i sprowadzić do Obór zakonników z bydgoskiego konwentu Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Karmelici przywieźli ze sobą łaskami słynącą figurę Matki Bożej Bolesnej.

Więcej

MB w Osieku

Pierwsza wzmianka o „jakimś” cudownym obrazie Najświętszej Maryi Panny pochodzi z 1407 r. Ze względu na niezwykłe wydarzenia i łaski wizerunek nazywano Obrazem Matki Bożej Łaskawej. Obecny obraz Matki Bożej Łaskawej pochodzi zapewne z końca XVI w., widać w nim wpływy malarstwa holenderskiego.

Więcej

MB w Popowie

23 sierpnia 2015 r. w dniu koronacji Obrazu Matki Bożej Popowskiej koronami papieskimi Biskup Płocki ustanowił świątynię w Popowie Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Popowskiej, Matki nadziei. Akt ten został potwierdzony Dekretem z dnia 21 września 2015 r.

Więcej

MB w Przasnyszu

Sanktuarium przasnyskie legitymuje się wszystkimi cechami żywego i dynamicznego ośrodka kultu maryjnego, nawiązującego do bogatej tradycji, związanej z chwałą ziemi mazowieckiej – św. Stanisławem Kostką. Od przeszło 350 lat rozbrzmiewa ten dom Boży pochwalnymi śpiewami ku czci Matki Bożej.

Więcej

MB w Sierpcu

Kult Matki Bożej, szczególnie tajemnicy jej Wniebowzięcia trwa od objawienia w XV w. Najstarsza wzmianka pochodzi z akt kapituły płockiej z 3 lutego 1484 r., wedle której kapituła wysyła dwóch kanoników celem zbadania znaków i cudów.

Więcej

MB w Skępem

Fundacja klasztoru i kościoła oo. Bernardynów w Skępem była związana z objawieniami Matki Bożej w 1495 r. Były to prywatne objawienia Matki Bożej, przy drodze prowadzącej ze Skępego do Lipna. Szczególnym kultem otaczana jest Figura Matki Boskiej Skępskiej – Pani Mazowsza i Kujaw.

Więcej

MB w Smardzewie

15 sierpnia 2011 r., w 300-lecie oddania Diecezji Płockiej pod opiekę Matki Bożej Smardzewskiej, Biskup Płocki ogłosił smardzewską świątynię pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. 15 sierpnia 2019 r. odbyła się koronacja obrazu Matki Bożej. Aktu tego dokonał abp Józef Michalik.

Więcej

MB w Żurominie

Dzieje Żuromina od początku XVIII w. związane są z kultem MB Żuromińskiej. Objawienie miało miejsce w czasie wojny północnej. Żył wówczas pobożny rolnik Bloch, który za udzielenie gościny żołnierzowi otrzymał, jako wyraz wdzięczności, obraz przedstawiający Maryję.

Więcej

Św. Antoniego w Ratowie

Monumentalną budowlą, górującą nad całą wsią i okolicą Ratowa jest kościół i klasztor pobernardyński, którego historia sięga końca XVI w. W nim znajduje się otoczony domysłami i legendami obraz św. Antoniego Padewskiego, którego pochodzenia źródła historyczne nie podają.

Więcej

Św. Rocha w Sadykrzu

Kościół filialny w Sadykrzu w parafii Obryte k. Pułtuska stał się diecezjalnym sanktuarium. W dekrecie sygnowanym 21 września 2020 r., a teraz, 19 października, ogłoszonym w Kurii Diecezjalnej Płockiej, bp Piotr Libera napisał m.in. “Do św. Rocha w Sadykrzu od niepamiętnych czasów nieprzerwanie przybywają pielgrzymi, prosząc Boga za wstawiennictwem świętego Patrona o zdrowie dla siebie i swoich bliskich”.

Więcej