Kalendarz wydarzeń 2021

Marzec

3-4 44. Ogólnopolskie Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w

Płocku; Warsztaty dla spowiedników

3-5 Rekolekcje dla katechetów (Płock, MCEW Studnia)
10-12 Oaza modlitwy dla dzieci (Płock, MCEW Studnia)

Rekolekcje powołaniowe w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku

11 Diecezjalny dzień skupienia Ruchu Rodzin Nazaretańskich (Mława)

7. Diecezjalne Spotkanie Kobiet (Rypin, par. św. Stanisława Kostki)

17-19 Rekolekcje wielkopostne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (Płock, MCEW Studnia)
18 Msza św. dla członków i sympatyków Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im.

św. Brata Alberta (Płock, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, godz. 11.00)

22-23 Konferencja Księży Dziekanów
24 Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

7. Spotkanie formacyjne przed Światowymi Dniami Młodzieży (Płock, MCEW Studnia)

24-26 Rekolekcje liturgiczne dla ceremoniarzy i lektorów – Święte Triduum Paschalne (Płock, MCEW Studnia)
25 Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia, Duchowa Adopcja Dziecka

Poczętego w parafiach diecezji

Diecezjalna Rada Duszpasterska (Płock, Opactwo Pobenedyktyńskie)

29 Diecezjalna Rada Kapłańska