Kalendarz wydarzeń 2021

Październik

2-4 Rekolekcje przed uroczystością św. Faustyny (Płock, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego)
4-5 Kurs pastoralny dla fotografów i kamerzystów (Płock, CPP Metanoia)
6-8 Oaza modlitwy dla młodzieży (Płock, MCEW Studnia)
10 82. rocznica śmierci bł. bpa Leona Wetmańskiego

Modlitwa przy pomniku Błogosławionego w Płocku organizowana przez Wydział
ds. Rodzin i Dom Seniora Leonianum

12 11. pogrzeb dzieci utraconych (Płock, cmentarz katolicki przy ul. Kobylińskiego, godz.

17.00)

14 Spotkanie formacyjne doradców życia rodzinnego organizowane przez Wydział  ds. Rodzin
15 23. Dzień Papieski
15-31 38. Płockie Dni Kultury Chrześcijańskiej
16 11. Bieg Papieski organizowany przez Akcję Katolicką i parafie płockie (Płock)
21 Msza św. dla członków i sympatyków Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. św. Brata

Alberta (Płock, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, godz. 11.00)

22-28 Tydzień misyjny
25 Diecezjalna Rada Kapłańska
28 Diecezjalna Rada Duszpasterska (Płock, Opactwo Pobenedyktyńskie)