Kalendarz wydarzeń 2021

Luty

2 Dzień Życia Konsekrowanego
3-5 Rekolekcje dla katechetów (Płock, MCEW Studnia)
5 Dzień Chorego – szpital w Ciechanowie
10 Dzień Chorego – szpital w Płocku (Winiary)

Dzień Chorego – Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie

11 Ogólnopolskie Spotkanie Wojowników Maryi w Płocku
11-18 Rekolekcje na nartach Ruchu Rodzin Nazaretańskich
12-18 Rekolekcje ewangelizacyjne Ruchu Światło-Życie (Małe Ciche)
17-19 Rekolekcje 40+ Ruchu Rodzin Nazaretańskich (Popowo)
18 Msza św. dla członków i sympatyków Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. św. Brata Alberta (Płock, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, godz. 11.00)
19 7. Diecezjalny Dzień Zakochanych – Niedziela z „Amoris laetitia”, organizowany przez Wydział ds. Rodzin i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich (par. pw. Świętej Trójcy w Rypinie)
22 92. Rocznica objawienia Jezusa Miłosiernego
23 Dzień Chorego w szpitalu psychiatrycznym w Gostyninie
23-25 Rekolekcje dla maturzystów i młodzieży rozeznającej drogę życia (Płock, MCEW Studnia)

Rekolekcje wielkopostne Co to znaczy zaufać? (Płock, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego)

24 6. Spotkanie formacyjne przed Światowymi Dniami Młodzieży w Lizbonie (Płock, MCEW

Studnia)

Droga Krzyżowa wynagradzająca za grzechy przestępstw wobec małoletnich
w Kościele (Płock)

24-26 Rekolekcje dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej (Popowo)
25 Wielkopostny dzień zamyślenia dla rolników (Rypin, par. św. Stanisława Kostki)
26 Eucharystia z okazji 92. Rocznicy objawienia Jezusa Miłosiernego pod przewodnictwem

Biskupa Płockiego (Płock, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego)

28 Spotkanie z dekanalnymi duszpasterzami młodzieży (Płock, MCEW Studnia)