Sanktuaria

MB w Sierpcu

www.sanktuarium.sierpc.pl

Kult Matki Bożej, szczególnie tajemnicy jej Wniebowzięcia trwa od objawienia w XV wieku. Najstarsza wzmianka pochodzi z akt kapituły płockiej z 3 lutego 1484 roku, wedle której kapituła wysyła dwóch kanoników celem zbadania znaków i cudów. Objawienia wywołały ruch pielgrzymkowy. Pątnicy składają liczne wota. W 1484 roku bp Piotr z Chodkowa potwierdza prawdziwość i prawidłowość kultu, związanego z figurą Matki Bożej. Polecił on także wznieść tu kaplicę, przy której osiedliło się 6 mansjonarzy, utrzymujących się z wiosek Golejewo i Gorzewo zakupionych z ofiar składanych przez pielgrzymów. Obszerna murowana świątynia pw. Wniebowzięcia NMP powstaje w latach 1488-1497 pod nadzorem Prokopa i Feliksa Sierpskich z ofiar pątników. W XVII wieku osadzono tu benedyktynki, których klasztor funkcjonuje do dziś. Przed wyprawą wojenną modlił się tu Władysław IV, a po zwycięskim powrocie złożył kosztowny dar.