Sanktuaria

MB w Osieku

www.parafiawniebowzieciaosiek.pl

Pierwsza wzmianka o „jakimś” cudownym obrazie Najświętszej Maryi Panny pochodzi z 1407 roku. Ze względu na niezwykłe wydarzenia i łaski wizerunek nazywano Obrazem Matki Bożej Łaskawej. Pod koniec XVI lub na początku XVII wieku płótno uległo zniszczeniu. Lukę po nim wypełnił obraz Świętej Rodziny, określany jako nowy obraz Matki Bożej Łaskawej. Pochodzi on zapewne z końca XVI wieku, widać w nim wpływy malarstwa holenderskiego. Kronika parafialna notuje pojawienie się tego nowego obrazu w 1618 roku. Prawdopodobnie już wtedy był uznany za cudowny i słynący łaskami. Sława obrazu dotarła do Płocka. Ówczesny ordynariusz, bp Stanisław Dąbski (1682-1692) powołał komisję duchownych w celu przebadania niezwykłych wydarzeń związanych z wizerunkiem. Na podstawie ustaleń tejże komisji biskup ogłosił 11 listopada 1691 roku dekret uznający obraz za cudowny. Papież Benedykt XIV nadał tej świątyni różne duchowe przywileje, a Pius VI w dokumencie z 7 listopada 1788 roku udzielił odpustu zupełnego w święta maryjne. Pius VII rozszerzył ten przywilej odpustu zupełnego na 7 świąt Matki Bożej dokumentem z 8 listopada 1803 roku. 25 czerwca 1995 roku obraz został koronowany koronami biskupimi. Uroczystościom przewodniczył Prymas Polski Józef Kardynał Glemp.