Diecezjalna Rada Duszpasterska

Diecezjalna Rada Duszpasterska jest organem doradczym Biskupa Płockiego, któremu służy pomocą w pełnieniu misji pasterskiej w powierzonym mu Kościele. Do kompetencji Rady należą problemy duszpasterskie, ich analiza, formułowanie wniosków praktycznych i przedkładanie projektów rozwiązań Biskupowi Płockiemu. W skład Rady wchodzą przedstawiciele kapłanów diecezjalnych, instytutów życia konsekrowanego, stowarzyszeń życia apostolskiego i przede wszystkim katolików świeckich (zob. KPK, kan. 512 § 1). 

Z CHWILĄ WAKATU NA STOLICY BISKUPIEJ RADA DUSZPASTERSKA KOŃCZY SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ.
NOWĄ DIECEZJALNĄ RADĘ DUSZPASTERSKĄ POWOŁA BISKUP PŁOCKI.

 

DIECEZJALNA RADA DUSZPASTERSKA

Członkowie z urzędu:

Członkowie z nominacji:

Członkowie z wyboru:
– przedstawicielka zakonów żeńskich
– przedstawicielka zakonów żeńskich
– przedstawiciel zakonów męskich
– ciechanowski okręg wyborczy
– ciechanowski okręg wyborczy
– płocki okręg wyborczy
– płocki okręg wyborczy
– płoński okręg wyborczy
– płoński okręg wyborczy
– pułtuski okręg wyborczy
– rypiński okręg wyborczy
– rypiński okręg wyborczy
– sierpecki okręg wyborczy
– sierpecki okręg wyborczy

Przedstawiciele dekanatów:
bielski –
bodzanowski –
ciechanowski wschodni –
ciechanowski zachodni –
Dobrzyń n. Drwęcą –
Dobrzyń n. Wisłą –
dzierzgowski –
gąbiński –
gostyniński –
makowski –
mławski –
nasielski –
płocki wschodni –
płocki zachodni –
płoński –
przasnyski –
pułtuski –
raciąski –
rypiński –
serocki –
sierpecki –
strzegowski –
tłuchowski –
wyszogrodzki –
zakroczymski –
żuromiński –

Sekretariat Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej

Sekretarz –