Wydział Duszpasterski

Diecezjalna Rada Duszpasterska

Diecezjalna Rada Duszpasterska jest organem doradczym Biskupa Płockiego, któremu służy pomocą w pełnieniu misji pasterskiej w powierzonym mu Kościele. Do kompetencji Rady należą problemy duszpasterskie, ich analiza, formułowanie wniosków praktycznych i przedkładanie projektów rozwiązań Biskupowi Płockiemu. W skład Rady wchodzą przedstawiciele kapłanów diecezjalnych, instytutów życia konsekrowanego, stowarzyszeń życia apostolskiego i przede wszystkim katolików świeckich (zob. KPK, kan. 512 § 1). 

DIECEZJALNA RADA DUSZPASTERSKA

Członkowie z urzędu:

 1. Bp Mirosław Milewski – biskup pomocniczy, wikariusz generalny
 2. Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski – kanclerz
 3. Ks. dr Marcin Sadowski – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
 4. Ks. dr Grzegorz Jerzy Zakrzewski – dyrektor Wydziału Katechetycznego

Członkowie z nominacji:

 1. Ks. mgr Adam Brzeziński – koordynator diecezjalny Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym
 2. Ks. kan. mgr Szczepan Janusz Bugaj – dziekan dekanatu nasielskiego
 3. Ks. mgr Tomasz Dec – Wojsko Gedeona
 4. Ks. mgr Piotr Paweł Gadomski –  diecezjalny moderator Ruchu Światło-Życie
 5.  Ks. kan. mgr Jacek Robert Gołębiowski – Laboratorium Wiary, Ruch Rodzin Nazaretańskich
 6.  Pani dr Elżbieta Grzybowska – rzecznik prasowy diecezji płockiej
 7.  Ks. mgr Mateusz Jesień – diecezjalny duszpasterz LSO
 8.  Ks. kan. mgr Krzysztof Wojciech Jończyk – proboszcz parafii pw. św. Marcina w Gostyninie, diecezjalny asystent Akcji Katolickiej
 9.  Ks. dr Wojciech Kućko – dyrektor Wydziału ds. Rodzin
 10.  Ks. kan. mgr Jarosław Mokrzanowski – sekretarz Biskupa Płockiego
 11.  Ks. kan. mgr Andrzej Pieńdyk – proboszcz parafii św. Bartłomieja w Rogowie
 12.  Ks. kan. dr Włodzimierz Piętka – prefekt ds. studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, asystent kościelny “Gościa Niedzielnego” – edycja płocka
 13. Ks. mgr Jacek Prusiński – przewodnik główny Pieszej Płockiej Pielgrzymki na Jasną Górę
 14.  Ks. mgr Krzysztof Ruciński – diecezjalny duszpasterz młodzieży
 15.  Ks. mgr Krzysztof Świerczyński – dyrektor KRDP
 16.  Pani Julita Więcław - prezes KSM
 17.  Pani mgr Wiesława Winiarska – prezes Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej
 18.  Pan dr Witold Jacek Wybult – prezes SRKDP
 19.  Ks. mgr Radosław Zawadzki – dyrektor Caritas Diecezji Płockiej
 20.  Ks. mgr Bogdan Zalewski – dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Płockiej
 21.  Pani dr Iwona Zielonka – dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji

Członkowie z wyboru:

 1.  S. Diana Kuczek ZSMB – przedstawicielka zakonu żeńskiego
 2.  S. Dominika Burnos MSC – przedstawicielka zakonu żeńskiego
 3.  Ks. mgr Marek Tomulczuk SAC – przedstawiciel zakonu męskiego, diecezjalny referent ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Opiekun duchowy Dziewic i Wdów Konsekrowanych
 4.  O. Marek Iwański OFM Conv. – przedstawiciel zakonu męskiego
 5.  Ks. kan. mgr Sławomir Krasiński – ciechanowski okręg wyborczy
 6.  Ks. mgr Marcin Niesłuchowski – ciechanowski okręg wyborczy
 7.  Ks. mgr Rafał Gutkowski – płocki okręg wyborczy
 8.  Ks. mgr Jarosław Ferenc – płocki okręg wyborczy
 9.  Ks. mgr Zbigniew Paweł Maciejewski – płoński okręg wyborczy
 10.  Ks. mgr  Piotr Smoliński – płoński okręg wyborczy
 11.  Ks. kan. mgr Sławomir Andrzej Stefański – pułtuski okręg wyborczy
 12.  Ks. dr Michał Zadworny – pułtuski okręg wyborczy
 13.  Ks. kan. dr Tomasz Kadziński – rypiński okręg wyborczy
 14.  Ks. mgr Tomasz Baranowski – rypiński okręg wyborczy
 15.  Ks. mgr Dariusz Multon – sierpecki okręg wyborczy
 16.  Ks. mgr Grzegorz Makowski- sierpecki okręg wyborczy

Przedstawiciele dekanatów:

 1.  Bielski – p. Bogumiła Kajkowska
 2.  Bodzanowski – p. Maria Młotkowska
 3.  Ciechanowski wschodni – p. Ryszard Wesołowski
 4.  Ciechanowski zachodni – p. Jerzy Racki
 5.  Dobrzyń n. Drwęcą – p. Alicja Wyborska
 6.  Dobrzyń n. Wisłą – p. Paweł Śliwiński
 7.  Dzierzgowski – Waldemar Westerlich
 8.  Gąbiński – p. Fryderyk Walczak
 9.  Gostyniński – p. Jacek Toruniewski
 10.  Makowski – p. Adam Miecznikowski
 11.  Mławski wschodni – p. Joanna Benecka Rychcik
 12.  Mławski zachodni – p. Andrzej Lampkowski
 13.  Nasielski – p. Marek Maluchnik
 14.  Płocki wschodni –  p. Wiesława Rybicka
 15.  Płocki zachodni – p. Barbara Chlewińska
 16.  Płoński południowy – p. Barbara Marciniak
 17.  Płoński Północny – p. Danuta Ziółek
 18.  Przasnyski – p. Milena Dzieleńska
 19.  Pułtuski – p. Konrad Górecki
 20.  Raciąski – p. Jacek Bojanowski
 21.  Rypiński – p. Dariusz Borkowski
 22.  Serocki – p. Krzysztof Falkowski
 23.  Sierpecki – p. Teresa Jankowska
 24.  Strzegowski – p. Daniel Bartosiewicz
 25.  Tłuchowski – p. Grażyna Ziemińska  
 26.  Wyszogrodzki – p. Adam Dudkowski
 27.  Zakroczymski – p. Jacek Kowalski
 28.  Żuromiński – p. Justyna Zielińska

Sekretariat Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej

Sekretarz – p. Wiesława Winiarska

Zastępcy – ks. Radosław Zawadzki, p. Julita Więcław