Diecezjalna Rada Duszpasterska

Diecezjalna Rada Duszpasterska jest organem doradczym Biskupa Płockiego, któremu służy pomocą w pełnieniu misji pasterskiej w powierzonym mu Kościele. Do kompetencji Rady należą problemy duszpasterskie, ich analiza, formułowanie wniosków praktycznych i przedkładanie projektów rozwiązań Biskupowi Płockiemu. W skład Rady wchodzą przedstawiciele kapłanów diecezjalnych, instytutów życia konsekrowanego, stowarzyszeń życia apostolskiego i przede wszystkim katolików świeckich (zob. KPK, kan. 512 § 1). 

DIECEZJALNA RADA DUSZPASTERSKA

Członkowie z urzędu:
Bp Mirosław Milewski – biskup pomocniczy
Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski – kanclerz Kurii
Ks. dr Grzegorz Zakrzewski – dyrektor Wydziału Katechetycznego

Członkowie z nominacji:
Ks. dr Marcin Sadowski – p. o. dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
Ks. kan. mgr Szczepan Bugaj – dyrektor Caritas
Ks. kan. mgr Tomasz Cymerman – proboszcz par. pw. św. Anny w Pomiechowie
Ks. kan. dr Jarosław Kamiński – proboszcz parafii św. Bartłomieja w Płocku
ks. kan. dr Marek Wilczewski – proboszcz parafii św. Urbana w Baboszewie
Ks. prał. mgr Eugeniusz Graczyk – proboszcz par. pw. Piotra Apostoła w Ciechanowie
Ks. dr Wojciech Kućko – diecezjalny duszpasterz rodzin
Ks. kan. Kazimierz Kowalski – emeryt
Ks. prał. Marek Smogorzewski – emeryt
Ks. kan. mgr Ryszard Paradowski – dyrektor Wydziału Budownictwa i Sztuki Sakralnej
Ks. mgr Krzysztof Ruciński – diecezjalny duszpasterz młodzieży
Ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski – proboszcz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie
Ks. kan. Jacek Lubiński – diecezjalny koordynator Parafialnych Rad Duszpasterskich
Pani dr Elżbieta Grzybowska – rzecznik prasowy Kurii Diecezjalnej
Pani mgr Małgorzata Roman – prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Pani mgr Katarzyna Stangret – Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej
Pani Wiesława Winiarska – prezes Akcji Katolickiej w Rypinie
Pani dr Iwona Zielonka – dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji

Członkowie z wyboru:
S. Monika Banaszczak CSP – przedstawicielka zakonów żeńskich
S. Diana Kuczek ZSMB – przedstawicielka zakonów żeńskich
O. mgr Marek Iwański OFM Conv. – przedstawiciel zakonów męskich
Ks. mgr Wacław Michalski – ciechanowski okręg wyborczy
Ks. mgr Piotr Stasiński – ciechanowski okręg wyborczy
Ks. kan. mgr Ryszard Kruszewski – płocki okręg wyborczy
Ks. mgr Grzegorz Dobrzeniecki – płocki okręg wyborczy
Ks. prał. Janusz Mackiewicz – płoński okręg wyborczy
Ks. mgr Łukasz Chruściel – płoński okręg wyborczy
Ks. dr Bogdan Adamowicz – pułtuski okręg wyborczy
Ks. mgr Jacek Dudkiewicz – rypiński okręg wyborczy
Ks. mgr Michał Tański – rypiński okręg wyborczy
Ks. kan. mgr Grzegorz Mierzejewski – sierpecki okręg wyborczy
Ks. mgr Łukasz Gach – sierpecki okręg wyborczy

Przedstawiciele dekanatów:
bielski – Pani Katarzyna Linowska
bodzanowski – Pani Małgorzata Tomczak
ciechanowski wschodni – Pan Ryszard Wesołowski
ciechanowski zachodni – Pan Jerzy Racki
Dobrzyń n. Drwęcą – Pani Małgorzata Murawska
Dobrzyń n. Wisłą – Pan Paweł Śliwiński
dzierzgowski – Pan Waldemar Westerlich
gąbiński – Pan Stanisław Pałczyński
gostyniński – Pani Paulina Toruniewska
makowski – Pan Adam Miecznikowski
mławski – Pani Zofia Jaros
nasielski – Pani Ewa Majewska
płocki wschodni – Pani Wiesława Rybicka
płocki zachodni – Pani Barbara Chlewińska
płoński – Pani Agnieszka Jasińska
przasnyski – Pani Anna Dzierzęcka
pułtuski – Pani Krystyna Siemek
raciąski – Pan Krzysztof Maciej Rychlik
rypiński – Pan Dariusz Borkowski
serocki – Pani Renata Szymkowska
sierpecki – Pani Teresa Jankowska
strzegowski – Pan Daniel Bartosiewicz
tłuchowski – Pani Agnieszka Herudzińska
wyszogrodzki – Pani Anna Dumińska-Kierska
zakroczymski – Pan Jacek Kowalski
żuromiński – Pan Piotr Miński

Sekretariat Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej

Ks. mgr Łukasz Chruściel – zastępca sekretarza
Pani Wiesława Winiarska – zastępca sekretarza