Sanktuaria

MB w Smardzewie

www.parafiasmardzewo.pl

Niewielką kaplicę w Smardzewie wystawił około 1670 roku kasztelan zakroczymski Adam Bieliński. Początki czci oddawanej Matce Bożej wiążą się z przeżyciami właściciela Gruduska, S. Krasińskiego, który w dowód wdzięczności wespół z dziedzicem Smardzewa A. Bielińskim i kanonikiem płockim J. Bielińskim zbudował tu kaplicę (1690 rok). Umieszczono w niej kopię obrazu Matki Bożej Bocheńskiej. W 1711 roku świątynię konsekrował bp L. Załuski. Wkrótce potem kościół stał się miejscem pielgrzymek i zasłynął licznymi łaskami. Z fundacji Teresy Radzymińskiej powstał modrzewiowy kościół (1752 rok), konsekrowany w 1772 roku przez biskupa kujawskiego Jana Dembowskiego. W 1915 roku kozacy podpalili kościół. Dziedziczka Smardzewa Wiktoria Morawska uratowała z płonącego kościoła cudowny obraz Matki Bożej. W 1930 roku rozpoczęto budowę murowanego kościoła, którą ukończono przed II wojną światową. W czasie okupacji świątynię zamieniono na kwaterę dla Polaków pracujących w okopach. Obraz Maryi znajdował się w tym czasie w kościele parafialnym w Sarbiewie. Po wojnie obraz powrócił do Smardzewa. Szczególny kult Matki Bożej trwa do dziś, w odpustach uczestniczą wielotysięczne rzesze, także z dalszych okolic.