Konto bankowe Wydziału Duszpasterskiego

Konto bankowe Wydziału Duszpasterskiego
Bank Pekao S.A.
ul. Tysiąclecia 10
09-400 Płock
nr konta: 16 1240 5657 1111 0000 5079 6386