Ruchy i stowarzyszenia

Harcerze

“Duszpasterstwo harcerzy i harcerek zajmuje się formacją młodzieży w świetle ideałów harcerskiej służby Bogu i Ojczyźnie. Dokonuje się ono poprzez działania duszpasterskie, które towarzyszą procesowi wychowawczemu w drużynach. Synod przypomina, że duszpasterstwo to winno obejmować opieką wszystkie organizacje harcerskie, działające na terenie Diecezji (Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Związek Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie Harcerzy Katolickich „Zawisza” itp.). Powinno nadto angażować się w pracę wychowawczą na wszystkich poziomach wiekowych: od gromad zuchów, poprzez harcerzy i harcerzy starszych, aż po środowisko instruktorskie i kręgi seniorów. Synod zobowiązuje parafie do: współpracy ze szkołami w organizowaniu gromad, szczepów i kręgów harcerskich, ich wspierania i towarzyszenia im w pracy formacyjnej.

Odpowiedzialnym za duszpasterstwo jest diecezjalny duszpasterz harcerzy i harcerek, którego wspierają mianowani przez Biskupa Płockiego kapelani poszczególnych organizacji harcerskich i hufców. Do głównych zadań diecezjalnego duszpasterza należy koordynacja działań i inicjatyw harcerskich na terenie Diecezji oraz współpraca z duszpasterstwem harcerskim na szczeblu ogólnopolskim” (43. SDP).

Diecezjalnym duszpasterz harcerzy:
Ks. mgr Mariusz MAJCZAK
Tel.: 507 804 236
E-mail: mariusz_majczak@wp.pl

UWAGA !!!

MAPA DRUŻYN SKAUTOWYCH na terenie naszej diecezji

Rok 2021

Ilość Drużyn Harcerskich w Diecezji:

Ilość Harcerzy w Diecezji:

Księża współpracujący z Harcerzami: Ks. pwd. Mariusz Majczak HR – Duszpasterz diecezjalny Harcerzy,