Komisja Duszpasterstwa KEP

www.duszpasterstwo.episkopat.pl


Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu
Polski jest jedną z 11 komisji, które obok rady Stałej oraz rad koordynujących główne dziedziny życia i działalności Kościoła należą do jej stałych instytucji kolegialnych.

Głównym zadaniem Komisji jest opracowanie Programu Duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce oraz koordynowanie działań duszpasterskich. Przygotowywany Program Duszpasterski zakłada najogólniejsze cele, wynikające z posłannictwa ewangelizacyjnego. Opiera się na analizie aktualnej sytuacji duszpasterskiej w kraju oraz na określeniu potrzeb i priorytetów działalności duszpasterskiej a także na zasadniczych treściach czerpanych ze znaczniejszych zdarzeń religijnych tak ogólnokościelnych, jak i krajowych. W zakres treści Programu wchodzą dokumenty wydawane przez Stolicę Apostolską bądź Episkopat Polski.

Przez Program Duszpasterski, łącznie z programem homiletycznym i katechetycznym należy rozumieć określone treści oraz działania duszpasterskie wprowadzane do normalnej pracy duszpasterskiej danego roku czy kilku lat. Ma on bądź wprowadzić w życie duszpasterskie pewne nowe problemy, wydarzenia, działania religijne, bądź pewne działy duszpasterstwa pogłębić, podkreślić ich aktualną doniosłość, poszerzyć, ukazać nowe formy ich przeprowadzenia.

Pierwszym przewodniczącym Komisji był abp B. Kominek, następnie bp W. Miziołek, a wiceprzewodniczącym abp J. Stroba. Od 1989 roku funkcję tę pełnił abp D. Zimoń. W latach 2006 – 2016 na czele Komisji stał abp S. Gądecki. Dnia 6 października 2015 roku biskupi podczas 370. Zebrania Plenarnego KEP wybrali na przewodniczącego Komisji Duszpasterskiej KEP metropolitę katowickiego abpa W. Skworca.

Źródło: www.duszpasterstwo.episkopat.pl