Rada Diecezjalnego Funduszu Społecznego

Członkowie z urzędu:
ks. kan. mgr Roman Bagiński – Ekonom Diecezjalny
ks. kan. dr Jarosław Kamiński (Sekretarz Rady) – Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
ks. mgr Krzysztof Ruciński – Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży
ks. kan. dr Marek Wilczewski – Dyrektor Wydziału Katechetycznego  

Członkowie z nominacji:
ks. mgr Łukasz Gach – Wikariusz
ks. prał. Janusz Mackiewicz (Przewodniczący Rady) – Dziekan
ks. kan. mgr Janusz Nawrocki – Proboszcz
ks. kan. dr Dariusz Rojek – Proboszcz