DFS

Rada DFS

Rada Diecezjalnego Funduszu Społecznego

Członkowie z urzędu:
ks. kan. mgr Roman Bagiński – Ekonom Diecezjalny
ks. dr Marcin Sadowski (Sekretarz Rady) – p. o. Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego
ks. mgr Krzysztof Ruciński – Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży
ks. dr Grzegorz Zakrzewski – Dyrektor Wydziału Katechetycznego

 
Członkowie z nominacji:
ks. kan. dr Tomasz Kadziński – Dziekan – Przewodniczący Rady
ks. mgr Witold Zembrzuski – Proboszcz
ks. mgr Jerzy Antoni Zdunkiewicz – Proboszcz

ks. mgr Tomasz Dec – Wikariusz