Ruchy i stowarzyszenia

Katolickie Stowarzyszenia Pomocy św. Brata Alberta

www.bratalbert.pl

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta w Płocku powstało 25 lat temu. To właśnie wtedy pojawiła się idea stworzenia w naszym mieście organizacji, która stawiałaby za swój główny cel pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom Płocka, tj. bezdomnym, bezrobotnym, najuboższym, narażonym na wykluczenie społeczne. Pierwotnie, Stowarzyszenie zostało utworzone przy Klubie Inteligencji Katolickiej w Płocku, później wyodrębniło się z niego i zaczęło działać samodzielnie. 

Na początku, działalność Stowarzyszenia skupiała się głównie na dożywianiu najuboższych mieszkańców Płocka. Tu dostawali oni codziennie posiłki i prowiant na wynos. Później, z biegiem kolejnych lat powstawały coraz to nowsze placówki, a świadczona pomoc stawała się coraz szersza i zyskiwała większe grono odbiorców. W ciągu 25 lat swojego istnienia Stowarzyszenie pomogło tysiącom osób i jest z tego naprawdę dumne. 

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. Realizuje ono działalność statutową wykonując pracę charytatywną i opiekuńczo-wychowawczą na rzecz dzieci, młodzieży z ubogich rodzin, a także osób dorosłych wymagających szczególnej troski, w tym osób bezdomnych, samotnych, bez pracy i zasiłków oraz seniorów. Nie radzą sobie oni z problemami życia codziennego z powodu zaawansowanego wieku, samotności, dolegliwości zdrowotnych, ubóstwa czy też patologii.

Udzielając pomocy najuboższym, przeciwdziałając uzależnieniom oraz społecznym patologiom, Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta w Płocku stara się kształtować u swoich podopiecznych postawy i chrześcijańskie wartości w życiu osobistym, społecznym i kulturalnym, podtrzymywać tradycję narodową, wzmacniać więzy rodzinne, wychowywać w miłości do Ojczyzny i Kościoła.

Źródło: www.bratalbert.pl