Pracownicy

“Synod wzywa wszystkie parafie i ośrodki duszpasterskie do rzetelnego realizowania programów pracy duszpasterskiej, wypracowywanych przez Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej na podstawie wskazań Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski, z uwzględnieniem specyfiki Diecezji” (43. SDP). p.

Więcej

Duszpasterstwa specjalne

“Biskup diecezjalny, na wniosek dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej lub dyrektorów innych kompetentnych wydziałów Kurii Diecezjalnej, powołuje diecezjalnych referentów oraz duszpasterzy poszczególnych środowisk, a w odniesieniu do ruchów i stowarzyszeń

Więcej

Diecezjalna Rada Duszpasterska

Diecezjalna Rada Duszpasterska jest organem doradczym Biskupa Płockiego, któremu służy pomocą w pełnieniu misji pasterskiej w powierzonym mu Kościele. Do kompetencji Rady należą problemy duszpasterskie, ich analiza, formułowanie wniosków praktycznych i przedkładanie projektów rozwiązań Biskupowi

Więcej

Adres

WYDZIAŁ DUSZPASTERSKI Kurii Diecezjalnej Płockiejul. Tumska 3, 09-402 Płock Tel.: /24/ 262 85 99 (centrex 116)E-mail: duszpasterski@diecezjaplocka.pl duszpasterski.pl facebook.com/duszpasterski twitter.com/duszpasterski Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 8.30-14.00

Więcej