Kalendarz wydarzeń 2021

Styczeń

1 Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
  56. Światowy Dzień Pokoju
6 Uroczystość Objawienia Pańskiego

12. Orszak Trzech Króli w Płocku. Orszaki w miejscowościach Diecezji Płockiej

10 Diecezjalne spotkanie kolędników misyjnych. Msza św. pod przewodnictwem

Biskupa Płockiego Szymona Stułkowskiego (par. Baboszewo, godz. 10.00)

12 Etap diecezjalny Olimpiady Teologii Katolickiej (Strzegowo, LO)
13-15 Rekolekcje dla poszukujących drogi życia Być kobietą… (Płock, Sanktuarium

Miłosierdzia Bożego)

14 1. Spotkanie formacyjne dla kandydatów na Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii

Świętej (Płock, Szkoły Katolickie)

18-25 Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
20 Msza św. z okazji Dnia Babci i Dziadka w Domu Seniora Leonianum w Sikorzu organizowane przez Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej i Dom Seniora Leonianum
21 Msza św. dla członków i sympatyków Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im.

św. Brata Alberta (Płock, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, godz. 11.00)

 

7. Diecezjalny Dzień Babci i Dziadka organizowany przez Wydział ds. Rodzin i

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich (par. św. Urbana w Baboszewie)

 

2. Spotkanie formacyjne dla kandydatów na Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej (Płock, Szkoły Katolickie)

22 3. niedziela zwykła, Niedziela Słowa Bożego
27 5. Spotkanie formacyjne przed Światowymi Dniami Młodzieży w Lizbonie (Płock, MCEW Studnia)
27-28 Warsztaty połączone ze skupieniem Nie przegrać przegranej (Płock, MCEW

Studnia)

28 3. Spotkanie formacyjne dla kandydatów na Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii

Świętej (Płock, Szkoły Katolickie)