Ruchy i stowarzyszenia

Diecezjalna Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

“W skład Rady wchodzą przedstawiciele wszystkich stowarzyszeń, ruchów, wspólnot, organizacji katolickich działających na terenie Diecezji Płockiej. Stowarzyszenia, ruchy, wspólnoty, organizacje katolickie, wchodzące w skład Rady, zachowują wobec niej pełną autonomię, wynikającą z ich charyzmatów i statutów. Rada nie jest dla nich organem nadrzędnym” (43. SDP).

Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Płockiej

 1. ks. dr Wojciech Kućko
 2. ks. mgr Jarosław Mokrzanowski
 3. ks. dr Łukasz Zdunkiewicz
 4. p. inż. Kazimierz Urbaniak
 5. ks. mgr Piotr Marzec
 6. p. mgr Danuta Janicka
 7. ks. mgr Grzegorz Szlom
 8. p. dr Iwona Zielonka
 9. p. Małgorzata Roman
 10. ks. mgr Krzysztof Ruciński
 11. p. Majka Niedzielska
 12. ks. mgr Andrzej Pieńdyk – przewodniczący
 13. p. Irena i Andrzej Dołęgowie
 14. ks. mgr Adam Brzeziński
 15. p. Andrzej Głuchowski
 16. ks. kan. mgr Zbigniew Kaniecki
 17. p. Wanda Śniegocka
 18. ks. prał. Wiesław Gutowski
 19. p. Helena Kowalska
 20. ks. kan. dr Cezary Siemiński
 21. p. Małgorzata i Mariusz Leszczyńscy
 22. ks. dr Michał Zadworny
 23. p. dr Halina Świstak
 24. ks. mgr Rafał Grzelczyk
 25. p. Agnieszka Jasińska
 26. ks. mgr Adam Przeradzki
 27. p. mgr Anna Kozera
 28. ks. mgr Bogdan Pawłowski
 29. p. Aleksandra Kaźmierczak
 30. ks. pwd. Krzysztof Świerczyński
 31. p. Damian Wierkiewicz
 32. ks. kan. mgr Henryk Dymek
 33. p. Barbara Sadowska
 34. ks. mgr Grzegorz Żabik
 35. p. Ryszard Szwaczkowski
 36. ks. mgr Andrzej Janicki
 37. p. Jarosław Trzaska
 38. ks. mgr Szczepan Bugaj
 39. p. Anna Czajkowska
 40. p. dr Janusz Romanik
 41. ks. dr Adam Węgrzyn SDB
 42. p. Ewa Kozłowska-Głębowicz
 43. ks. mgr Jacek Prusiński