Kalendarz wydarzeń 2021

Kwiecień

3-5 Rekolekcje wielkopostne Czas łaski – czas przebaczenia (Płock, MCEW Studnia)
4 Wielkopostny Dzień Skupienia Kurii i innych instytucji diecezjalnych (Czerwińsk)
6-8 Rekolekcje Triduum Paschalnego organizowane przez Ruch Światło-Życie (Płock, MCEW

Studnia)

7-15 Nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego (Płock, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego)
9 Śniadanie wielkanocne dla podopiecznych Caritas (Płock, ul. Sienkiewicza 54)
12-13 Płockie Dni Pastoralne
14 Spotkanie młodzieży z ruchów i wspólnot (Płock, MCEW Studnia)

8. Spotkanie formacyjne przed Światowymi Dniami Młodzieży (Płock, MCEW Studnia)

14-16 Oaza modlitwy dla młodzieży (Płock, MCEW Studnia)
15 Msza św. dla członków i sympatyków Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. św. Brata

Alberta (Płock, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, godz. 11.00)

15/16 Czuwanie nocne przed świętem Miłosierdzia Bożego (Płock, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego)
16 Niedziela Miłosierdzia Bożego. Dzień Dobra – święto patronalne Caritas
16-22 77. Tydzień Miłosierdzia
16-23 Pielgrzymka Stowarzyszenia Rodzin Katolickich do Hiszpanii i Portugalii
20 Wieczór skupienia dla animatorów Ruchu Rodzin Nazaretańskich (Ciechanów)
21 Finał diecezjalny konkursu biblijnego dla uczniów klas V-VIII (Gostynin, SP nr 1)
21-23 Rekolekcje dla katechetów (Płock, MCEW Studnia)

Rekolekcje dla mężczyzn organizowane przez Ruch Rodzin Nazaretańskich (Płock)

22 2. Forum Muzyków Kościelnych (Płock)
29 17. pielgrzymka do relikwii św. Joanny Beretty Molli w Płocku-Imielnicy organizowana

przez: Wydział ds. Rodzin, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, par. pw. św.

Stanisława Kostki w Płocku, par. pw. św. Jakuba w Płocku-Imielnicy

 

30 Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców