Ruchy i stowarzyszenia

Klub Inteligencji Katolickiej

www.kikplock1987.wordpress.com

W Płocku wile osób podejmowało trud zarejestrowania KIK  już w latach siedemdziesiątych. Następnie prowadzono starania w 1981 r., 1984 r. i w 1985 r. Został nawet opracowany przez inicjatorów Statut KIK-u. Ponownie odmówiono rejestracji, ponieważ w Płocku istniało Stowarzyszenie Katolickie PAX, które spełniało oczekiwania katolików świeckich. Dopiero 27 maja 1987 r. Urząd Miejski w Płocku – Wydział Społeczno-Administracyjny wydał „Decyzję” na podstawie art. 21 rejestru Stowarzyszeń i Związków Urzędu Miejskiego w Płocku za Nr 14 stowarzyszenie pod nazwą „Klub Inteligencji Katolickiej w Płocku”. Od chwili wpisania do Rejestru Stowarzyszeń uzyskuje osobowość prawną i może obok właściwej nazwy używać dodatku „Stowarzyszenie zarejestrowane”.
Dnia 1 lipca 1987 r. Administrator Apostolski Diecezji Płockiej Ks. Abp Zygmunt Kamiński wydał Dekret Erygujący Klub Inteligencji Katolickiej w Płocku. Od tego momentu Klub stał się prawnym stowarzyszeniem na terenie miasta Płocka.

Asystentami kościelnymi z nadania Biskupa Płockiego na przestrzeni lat byli:
– Ks. Ireneusz Mroczkowski
– Ks. Leszek Misiarczyk
– Ks. Dariusz Majewski
– Ks. Jan Krajczyński
– Ks. Włodzimierz Piętka

Prezesami Klubu z wyboru wg Statutu byli:
– 1987-1989 – Jerzy Wawszczak
– 1989-1991 – Andrzej Głowacki
– 1991-1992 – Anna Kozera
– 1992-1998 – Bożena Ostrowska
– 1998-2004 – Agnieszka Wielgus
– 2004-2007 – Kazimierz Wiercioch
– 2007 – do dziś – Halina Świstak

W pierwszych latach od 1989-1998 r. działalność opierała się na pracy w sekcjach, które skupiały członków wg ich zainteresowań. Działały następujące sekcje: programowa, liturgiczna, kultury, biblijno-teologiczna, rodzin, młodych, charytatywna i biblioteczna. Na 10 rocznicę zarejestrowania KIK-u przedstawiono dorobek pracy Zarządu i członków. Odbyło się 670 spotkań z ciekawymi ludźmi, spotkań modlitewnych, pielgrzymek i wycieczek. KIK był i jest otwarty dla wszystkich, którzy akceptują statut Klubu i chcą aktywnie uczestniczyć w jego działalności. W następnych latach zmieniały się formy pracy. Zrezygnowano z podziału na sekcje. Obecnie Zarząd układa miesięczne programy pracy, które są odzwierciedleniem form działalności