Sąd Biskupi

 

“Sąd Biskupi w Płocku z siedzibą w Płocku stanowi trybunał pierwszej instancji dla spraw sądowych, do których posiada kompetencje zgodnie z prawem kanonicznym. Drugą instancją dla spraw procesowych prowadzonych przez Sąd Biskupi Płocki jest Sąd Metropolitarny Warszawski” (43. Synod Diecezji Płockiej).

09-402 Płock, ul. Tumska 3

tel. 24 / 268-04-63 (centrex 144)

e-mail: trybunal@diecezjaplocka.pl

Wikariusz sądowy:

ks. kan. prof. dr hab. Tomasz Białobrzeski, od 2021 r.

tel. 24 / 268-04-49 (centrex 130)

Pomocniczy wikariusze sądowi:

ks. prał. prof. dr hab. Jan Krajczyński, od 2008 r.

tel. 24 / 268-04-64 (centrex 145)

Obrońca węzła małżeńskiego:

ks. kan. dr Dariusz Rogowski, od 2013 r.

dariusz.rogowski@diecezjaplocka.pl

Promotor sprawiedliwości:

ks. kan. dr Janusz Filarski, od 1997 r.

Notariusz:

ks. mgr Dariusz Malczyk, od 2016 r.

tel. 24 / 262-75-70 (centrex 319)

Ewelina Przedpełska, od 2017 r.

tel. 24 / 268-04-63 (centrex 144)

Audytor:

ks. mgr Kamil Krakowski, od 2020 r.

tel. 24 / 264-75-91 (centrex 333)

Sędziowie diecezjalni:

ks. kan. dr Janusz Filarski

ks. inf. prof. dr hab. Wojciech Marian Góralski

ks. mgr Andrzej Janicki – sędzia z prawem przewodniczenia tel. 24/ 262 70 93 (centrex 119)

ks. prał. dr Jan Kasiński

ks. kan. dr Tadeusz Kozłowski

ks. prał. prof. dr hab. Mirosław Kosek

ks. prał. mgr Michał Jerzy Woja

ks. prał. dr Kazimierz Ziółkowski

W Sądzie Biskupim Płockim można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed rozpoczęciem i na każdym etapie procesu. Prowadzimy konsultacje indywidualne w siedzibie sądu, telefoniczne i online, codziennie w godz. 12.00-13.30. Termin konsultacji należy umówić telefonicznie (24 / 268-04-63) lub emailem.

W procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa udział adwokata kościelnego nie jest obowiązkowy.

Adwokat kościelny do pełnienia swojej funkcji w Sądzie Biskupim Płockim potrzebuje aprobaty Biskupa Płockiego. Aktualnie aprobatę Biskupa Płockiego posiadają tylko następujące osoby:

Agnieszka Wenda, tel. 512 299 230, email: biuro@kancelaria-wenda.com
Witold Wybult, tel. 505 079 260, email: kancelariasalus@op.pl
Magdalena Wypych, tel. 668 573 723, email: magdallena.wypych@gmail.com

Przestrzegamy P.T. petentów przed osobami i kancelariami, ogłaszającymi się m.in. w Internecie, które często wprowadzają w błąd i oferują usługi prawne w naszym sądzie, ale nie posiadają aktualnej aprobaty. W ostatnich latach kilka osób utraciło takie prawo, a mimo tego nadal podają się za adwokatów kościelnych naszego sądu. Tytuł „adwokat kościelny” nie jest zastrzeżony i w praktyce posługuje się nim wiele osób.
Posiadanie aprobaty biskupa diecezjalnego w innym sądzie kościelnym nie daje automatycznie prawa do pełnienia funkcji adwokata w Sądzie Biskupim Płockim.

Wiele osób powołuje się na swoje wykształcenie i doświadczenie w zakresie prawa kanonicznego. Żądając bezpodstawnie bardzo wysokich opłat za swoje usługi, niejednokrotnie nieuczciwie wykorzystują czyjeś szczere pragnienie rozwiązania trudnych spraw. Praktyka sądowa wskazuje zresztą też, że tego rodzaju „pomoc” nie na wiele się przydaje, a uciekanie się do proponowanych przez takie osoby środków rodzi uzasadnione podejrzenia o chęć nieuczciwego osiągnięcia pożądanego wyroku.

Przypominamy też, iż zgodnie z kan. 1488, kan. 1489 KPK i art. 110 DC zabrania się adwokatom i pełnomocnikom układania się o wygórowane wynagrodzenie, a także przyjmowanie podarunków i obietnic. Gdyby tego dokonali, układ jest nieważny, a adwokat może zostać ukarany grzywną, zawieszony w pełnieniu urzędu, a nawet skreślony z listy adwokatów.

Całkowite, maksymalne wynagrodzenie pełnomocnika i/lub adwokata kościelnego w Sądzie Biskupim Płockim za udział w sprawach wynosi:
– sprawy wniesione od 15 marca 2019 do 31 grudnia 2020 – 750 zł brutto;
– sprawy wniesione od 1 stycznia 2021 – 1.250 zł brutto.
Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie czynności od konsultacji przedprocesowej, aż do zredagowania apelacji do sądu II instancji. O wysokości stawki adwokata decyduje data wniesienia pozwu do naszego sądu, a nie data podpisania zlecenia. Maksymalne wynagrodzenie za konsultację procesową i zredagowanie skargi powodowej nie powinno przekraczać 300 zł brutto.

Wzór zgłoszenia skargi powodowej do pobrania [tutaj]