Sąd Biskupi

 

“Sąd Biskupi w Płocku z siedzibą w Płocku stanowi trybunał pierwszej instancji dla spraw sądowych, do których posiada kompetencje zgodnie z prawem kanonicznym. Drugą instancją dla spraw procesowych prowadzonych przez Sąd Biskupi Płocki jest Sąd Metropolitarny Warszawski” (43. Synod Diecezji Płockiej).

09-402 Płock
ul. Tumska 3
tel.: 24 / 268-04-63 (centrex 144)
e-mail:

Wikariusz sądowy:
ks. kan. prof. dr hab. Tomasz Białobrzeski, od 2021 r.
tomasz.bialobrzeski@diecezjaplocka.pl
tel. 24 / 268-04-49 (centrex 130)

Pomocniczy wikariusz sądowy:
ks. prał. prof. dr hab. Jan Krajczyński, od 2008 r.
tel. 24 / 268-04-64 (centrex 145)

Obrońca węzła małżeńskiego:
Ks. kan. dr Dariusz Rogowski, od 2013 r.
dariusz.rogowski@diecezjaplocka.pl

Promotor sprawiedliwości:
ks. kan. dr Janusz Filarski, od 1997 r.

Notariusz:
mgr Katarzyna Kacprzak-Cichowicz, od 2012 r.
tel. 24/262 70 93 (centrex 119)

ks. mgr Dariusz Malczyk, od 2016 r.
tel. 24/ 268-04-63 (centrex 144)

Ewelina Przedpełska, od 2017 r.,
tel. 24/ 268-04-63 (centrex 144)

Audytor:
ks. mgr Andrzej Janicki, od 2012 r.
tel. 24/262 70 93 (centrex 119)

Sędziowie diecezjalni:
ks. inf. prof. dr hab. Wojciech Marian Góralski
ks. prał. dr Jan Kasiński
ks. prał. dr hab. Mirosław Kosek
ks. kan. dr Tadeusz Kozłowski
ks. prał. mgr Michał Jerzy Woja
ks. prał. dr Kazimierz Ziółkowski
ks. kan. dr Janusz Filarski
Wzór skargi powodowej do pobrania

W Sądzie Biskupim Płockim można uzyskać bezpłatną pomoc prawną dotyczącą spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Na konsultację należy się umówić telefoniczne (24/ 268-04-63).

Przestrzegamy P.T. Petentów przed szukaniem pomocy w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa u osób lub kancelarii adwokackich ogłaszających się w prasie lub za pośrednictwem Internetu. Osoby te zwykle nie mają żadnych uprawnień do występowania w sądach kościelnych jako adwokaci. W większości przypadków nie dysponują też wystarczającą wiedzą z zakresu prawa kanonicznego. Żądając bezpodstawnie bardzo wysokich opłat za swoje usługi, niejednokrotnie nieuczciwie wykorzystują czyjeś szczere pragnienie rozwiązania trudnych spraw.

Przypominamy też, iż zgodnie z kan. 1488, kan. 1489 KPK i art. 110 DC zabrania się adwokatom i pełnomocnikom układania się o wygórowane wynagrodzenie, a także przyjmowanie podarunków i obietnic. Gdyby tego dokonali, układ jest nieważny, a adwokat może zostać ukarany grzywną, zawieszony w pełnieniu urzędu, a nawet skreślony z listy adwokatów.