Sanktuaria

Św. Stanisława Kostki w Rostkowie

www.sanktuariumrostkowo.pl

Miejsce rodzinne św. Stanisława Kostki. Starania o utworzenie parafii w Rostkowie rozpoczął w 1479 roku Jan Kostka. Dopiero jednak w 1488 roku bp Piotr zgodził się na wystawienie kaplicy, którą miał obsługiwać kapelan. W XVIII wieku jezuici zbudowali kościół, który istniał do 1861 roku. Obecny kościół zbudowano w 1900 roku z ofiar całego Królestwa Kongresowego staraniem wikariuszy parafii Przasnysz. Inicjatorką budowy kościoła, jako sanktuarium św. Stanisława Kostki, była pani Helnik, której pamiątkowa tablica znajduje się w świątyni. W 1926 roku, w dwusetną rocznicę kanonizacji, odbyły się w Rostkowie uroczystości związane ze sprowadzeniem relikwii św. Stanisława. W 1967 i 1968 roku odbyły się tu centralne uroczystości związane z 400-leciem śmierci Świętego. Podczas tych uroczystości, 20 sierpnia 1967 roku została przez Biskupa Płockiego Bogdana Sikorskiego erygowana parafia w Rostkowie. Doniosłym wydarzeniem była diecezjalna uroczystość 450. rocznicy narodzin dla nieba św. Stanisława, która odbyła się 19 sierpnia 2018 r. – przewodniczył jej J. E. Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz.