Ruchy i stowarzyszenia

Wojsko Gedeona

Wojsko Gedeona

Wojsko Gedeona wyrosło w diecezji płockiej z doświadczeń Odnowy w Duchu Świętym, Ruchu Światło-Życie, Harcerstwa, idei miłosierdzia, zasad rycerstwa, miłości do ojczyzny i kościoła, walki duchowej, potrzeby chwili i prowadzenia Bożego. Sama nazwa i idea W.G. zaczerpnięta jest z Księgi Sdz 7, 1-25. Dwa miecze Ducha w naszym logo /miecz miłości i prawdy/, przeszywające Wschodzące Słońce, jako symbol osoby Jezusa /Łk 1, 78-79/ ukazują nam potrzebę walki duchowej ze złem na różnym poziomie życia.
Młody człowiek, zagubiony w świecie rozmytych wartości i braku poczucia sensu tego co robi, jednocześnie szuka “podwójnych ramion ojca i matki”, pełnych dobroci, ale i jasnych wymagań. Owych 300 żołnierzy z Księgi Sędziów staje się symbolem ludzi wyzwolonych z lęku i kompleksów mniejszości, a całą ufność pokładających w Chrystusie. Stąd jedno z głównych zawołań W.G. to: Jezu. ufam Tobie!