Sanktuaria

MB w Koziebrodach

Parafię erygował bp Dobiesław 16 lipca 1376 roku z fundacji braci Jakuba Bolesty z Koziebród, kanonika płockiego i Mikołaja z Kuchar. W 1540 roku wzniesiono nową świątynię pw. św. Jakuba, Wawrzyńca i Doroty. Obecny, murowany, neobarokowy kościół wybudowano w 1880 roku. Słynący łaskami obraz znajduje się w głównym, neobarokowym ołtarzu marmurowym z nastawą drewnianą. Kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (XVII wiek) w sukience z blachy srebrnej z XVIII wieku.