Opiekun duchowy

“WydziaÅ‚ Duszpasterski też, lub wyznaczony przez Biskupa PÅ‚ockiego prezbiter, organizuje kursy, szkolenia, rekolekcje i wszelkie inne formy intelektualnej, duchowej i duszpasterskiej formacji kandydatów i szafarzy” (43. SDP). Opiekun duchowy Nadzwyczajnych

Więcej

Koordynatorzy rejonowi

“W celu usprawnienia organizacji i przebiegu spotkaÅ„ formacyjnych, spoÅ›ród nadzwyczajnych szafarzy Biskup PÅ‚ocki może ustanowić szafarzy rejonowych, którzy Å›ciÅ›le wspóÅ‚pracujÄ… z osobami bezpoÅ›rednio odpowiedzialnymi w Diecezji PÅ‚ockiej za staÅ‚Ä… formacjÄ™

Więcej

O nadzwyczajnym szafarzu Komunii Świętej?

Nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Å›w. mogÄ… być mężczyźni w wieku 25–65 lat. Kandydaci muszÄ… odznaczać siÄ™ nastÄ™pujÄ…cymi przymiotami: wyróżniać siÄ™ dojrzaÅ‚oÅ›ciÄ… w wierze, a zwÅ‚aszcza odznaczać siÄ™ zdrowÄ… pobożnoÅ›ciÄ… eucharystycznÄ… i intensywnym życiem sakramentalnym; odznaczać

Więcej