Szafarze Komunii Świętej

Szafarze Komunii Świętej

Instrukcja o przygotowaniu i posłudze nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w Diecezji Płockiej

Instrukcja o przygotowaniu i posłudze nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w Diecezji Płockiej 1. Do posługi nadzwyczajnego szafarza Eucharystii, której nie należy utożsamiać z posługą stałego akolity, mogą być dopuszczeni mężczyźni w wieku 25-65 lat, cieszący się dobrą

Więcej
Szafarze Komunii Świętej

Instrukcja w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej

Wprowadzenie posługi Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej Instrukcja Immensae caritatis (29.01.1973) uzasadnia „prawdziwą koniecznością i dobrem duchowym wiernych”. Uwzględniając życzenia wielu biskupów i kapłanów Konferencja Episkopatu Polski w dniu 2 maja 1990 roku „określiła

Więcej
Szafarze Komunii Świętej

Modyfikacja instrukcji w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej z dn. 22 VI 1991 r.

Posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. ustanowioną instrukcją Immensae caritatis (29.01.1973) Konferencja Episkopatu Polski wprowadziła w dniu 2 maja 1990 roku i “określiła warunki, według których biskupi diecezjalni w Polsce mogą zastosować kan. 910

Więcej
pl_PLPolish