Ruchy i stowarzyszenia

Ruch Rodzin Nazaretańskich

www.rrnplock.pl

Ruch Rodzin Nazaretańskich jest międzynarodowym katolickim ruchem apostolstwa rodzin, którego celem jest uświęcenie członków poprzez pogłębienie życia Ewangelią w oparciu o komunię życia z Chrystusem w codzienności. W ramach aktualnej posługi apostolskiej Kościoła Ruch włącza się w papieski program nowej ewangelizacji. Członkowie Wspólnoty dążą do budzenia głodu świętości w swoich własnych środowiskach. Jednym z głównych celów Ruchu jest ewangelizacja rodziny. Zmierza ona do formowania takich postaw, dzięki którym ideały rodziny chrześcijańskiej stawałyby się czytelne i bliskie szerokim kręgom współczesnego społeczeństwa.
Apostolskie zaangażowanie członków Ruchu jest ukierunkowane na najbliższe środowisko parafialne. Obok uczestnictwa w spotkaniach o charakterze modlitewnym i formacyjnym, członkowie Ruchu we współpracy z księdzem proboszczem starają się aktywnie włączyć w aktualne potrzeby własnej parafii. Dotyczy to przede wszystkim następujących dziedzin:

  • umacnianie życia religijnego małżonków,
  • organizowanie pomocy w wychowaniu dzieci,
  • tworzenie oparcia materialnego dla rodzin dotkniętych nieszczęściem,
  • stwarzania warunków do pogłębionej formacji religijnej rodzin: dzieci i rodziców,
  • upowszechnienie doktryny kościoła na temat etyki małżeńskiej i rodzinnej.