Ruchy i stowarzyszenia

Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana”

Oddział w Ciechanowie
06-400 Płock, ul. Ks. Piotra Skargi 10 lok. 24
Asystent kościelny: ks. dr Ireneusz Wrzesiński
Przewodnicząca Rady Oddziału: Maria Pszczółkowska Plichta, tel.: kom. 783-981-860

Oddział w Płocku

09-400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 11 lok. 21
Asystent kościelny: ks. kan. Wiesław Gutowski
Przewodnicząca Rady Oddziału: Helena Kowalska, tel.: 783-981-861

Oddział w Rypinie
87-500 Rypin, ul. 21 stycznia 34 a
Asystent kościelny:
Przewodnicząca Rady Oddziału: Zenobia Rogowska, tel.: 783-981-824