Aktualności

Komunikaty Kancelarii Kurii

  1. Konferencja szkoleniowa o godnym sprawowaniu sakramentu małżeństwa.

W związku z „Dekretem ogólnym Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego z dnia 8 października 2019 roku”, który wejdzie w życie z dniem 1 czerwca 2020 roku, oraz informacjami przekazanymi przedstawicielom poszczególnych diecezji dnia 10 lutego br. podczas spotkania w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski, planujemy na dzień 13 maja br.(środa) konferencję szkoleniową (jeśli pozwoli na to sytuacja sanitarno-epidemiologiczna). Do udziału w konferencji Biskup Płocki zobowiązuje wszystkich księży proboszczów, wszystkich księży wikariuszy oraz wszystkich księży rezydentów posługujący w kancelariach parafialnych. Poniżej przekazuję wstępny program spotkania. Proszę przed przyjazdem do Płocka zapoznać się z treścią wspomnianego „Dekretu”. Jego tekst jest dostępny na stronie Wydziału ds. Rodzin: www.plockierodziny.pl. Proszę także zaopatrzyć się w tekst „Dekretu” na czas konferencji. Później powinien on być przechowywany w kancelarii parafialnej.

W trosce o godne sprawowanie sakramentu małżeństwa w diecezji płockiej

NoveKino Przedwiośnie, Płock, ul. Tumska 5a

13 maja 2020 roku

10.00          Słowo powitania – Biskup Płocki Piotr Libera

10.10          Dekret ogólny KEP o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi z dnia 8 października 2019 roku – aspekty prawne – ks. prof. KUL dr hab. dr h.c. Leszek Adamowicz (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, KULJP2 w Lublinie)

11.00          Jak rozmawiać z narzeczonymi? – aspekty psychologiczne – dr Anna Czyżkowska (Wydział Studiów nad Rodziną, UKSW w Warszawie)

11.45          Uwagi do „Instrukcji Biskupa Płockiego o przygotowaniu i sprawowaniu sakramentu małżeństwa” z dnia 10 lutego 2020 roku – ks. dr Piotr Grzywaczewski (Kanclerz Kurii Diecezjalnej Płockiej)

12.00          Aktualna praktyka pastoralna dotycząca „Spotkań dla narzeczonych” w diecezji płockiej – ks. dr Wojciech Kućko (Dyrektor Wydziału ds. Rodzin Kurii Płockiej)

12.15          Dyskusja

13.00 Zakończenie.

Przypomnę, że do każdej parafii został przekazany jeden egzemplarz „Księgi protokołów przedślubnych”, przygotowanej według nowego formularza przez Płocki Instytut Wydawniczy. Zainteresowani księża będą mogli nabyć większą liczbę egzemplarzy tej księgi w Płockim Instytucie Wydawniczym.

  1. Odwołanie Konferencji Księży Dziekanów

Uprzejmie informuję, że przełożona na dzień 30 marca br. Konferencja Księży Dziekanów, z powodu stanu epidemii w Polsce, zostaje odwołana. O nowym terminie spotkania jego uczestnicy zostaną poinformowani w późniejszym czasie.

  1. Odwołanie Drogi Krzyżowej ulicami Płocka

Informuję również, że planowana na piątek 3 kwietnia br. Droga Krzyżowa ulicami Płocka, z powodu stanu epidemii w Polsce i związanymi z nim ograniczeniami, zostaje odwołana. Zachęcamy, aby nabożeństwo Drogi Krzyżowej celebrować osobiście w domach rodzinnych czy wspólnotach zakonnych/formacyjnych lub łączyć się modlitewnie przez transmisje z kościołami parafialnymi. Modlitwę należy ofiarować w intencji jak najszybszego opanowania szerzącej się epidemii.

  1. Odwołanie Wielkopostnego Dnia Skupienia Kurii Płockiej

Pragnę ponadto poinformować, że planowany na tegoroczny Wielki Wtorek 7 kwietnia br. Wielkopostny Dzień Skupienia Kurii Płockiej i instytucji centralnych, zostaje odwołany.

  1. Odwołanie wizytacji pasterskich i innych posług biskupich do Wielkanocy

Księża Biskupi, w związku z obecną sytuacją stanu epidemii, odwołują wszystkie zaplanowane wcześniej wizytacje pasterskie i posługi do Wielkiejnocy, czyli 12 kwietnia br. włącznie.

  1. Odwołanie Płockich Dni Pastoralnych 2020

Informuję uprzejmie, że planowane w dniach 15-16 kwietnia br. Płockie Dni Pastoralne 2020 zostają odwołane, z powodu panującej pandemii. Więcej informacji w tej materii zostanie przekazane Czcigodnym Księżom w późniejszym terminie.

  1. Odwołanie Dnia Skupienia dla ludzi mediów.

Nie odbędzie się także planowany na 28 marca br. Dzień Skupienia dla ludzi mediów. O jego nowym terminie poinformujemy w przyszłości.

  1. Dystrybucja olejów świętych

Pragnę przypomnieć, że zgodnie z Zarządzeniem Biskupa Płockiego (zaktualizowanym dnia 26.03.2020 r., por. nr 3.2), w związku z niemożliwością osobistego uczestnictwa Czcigodnych Księży w tegorocznej Mszy Krzyżma, po zakończeniu pandemii, zostanie zorganizowana specjalna Msza Święta dziękczynna z udziałem kapłanów, z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich. Zachęca się, aby w Mszy Krzyżma w Wielki Czwartek 9 kwietnia br. o godz. 10.00 uczestniczyć przez transmisję internetową. Oleje święte będzie można odebrać w Kurii Diecezjalnej lub katedrze płockiej po zakończeniu pandemii (sposób i data zostaną wskazane). Do tego czasu należy używać starych olejów. Jeżeli natomiast, w którymś z dekanatów zabrakło by tej materii sakramentów, proszę księdza dziekana o kontakt z kancelarią Kurii Płockiej.

  1. Praca Kurii Diecezjalnej Płockiej

Pragnę przypomnieć Czcigodnym Księżom, że kancelaria Kurii Diecezjalnej Płockiej pełni dyżur, w ramach zwykłych godzin pracy (8:30-14:00). Ponieważ zgodnie z Zarządzeniem Biskupa Płockiego (zaktualizowanym dnia 26.03.2020 r., por. nr 15.5) wszystkich kapłanów obowiązuje w tych dniach zasada rezydencji w parafiach i miejscach zamieszkania, uprzejmie proszę, aby kontaktować się zasadniczo drogą telefoniczną lub meilową. Jedynie w pilnych sprawach prosimy o kontakt osobisty.

  1. Powiadomienie Kurii o ewentualnym zachorowaniu

Proszę również uprzejmie Czcigodnych Księży Proboszczów, aby w sytuacji zachorowania na COVID-19 któregoś z kapłanów lub osoby zatrudnionej w kościele lub na plebanii, zachować stosowne procedury sanitarne oraz niezwłocznie powiadomić o tym telefonicznie kancelarię Kurii Diecezjalnej.

Płock, dnia 26 marca 2020 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski

Kanclerz Kurii Płockiej