Aktualności

Żal doskonały i Komunia duchowa w czasie pandemii

W Zarządzeniu w sprawie sprawowania czynności liturgicznych w czasie stanu epidemii z dn. 23 marca br. Biskup Płocki Piotr Libera napisał: „W czasie trwania stanu epidemii osoby uczestniczące w liturgii Mszy Świętych za pomocą mediów mogą korzystać z daru Komunii duchowej. Specjalna instrukcja, jak ją praktykować, zostanie udostępniona w mediach diecezjalnych do pobrania i rozpowszechniania wśród wiernych”.

Ponadto Pasterz Kościoła Płockiego stwierdził: „Należy powiadomić wiernych o praktyce żalu doskonałego, o którym informuje Penitencjaria Apostolska w Nocie z dnia 19 marca 2020 roku. Zostaną udostępnione w formie elektronicznej specjalne ulotki do przekazania wiernym, z instrukcją, jak wzbudzić w sobie akt żalu doskonałego z intencją przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy będzie to możliwe”.

Poniżej do pobrania w formacie PDF:

ŻAL DOSKONAŁY W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA

JAK PRZYJMOWAĆ KOMUNIĘ DUCHOWĄ?

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO