Aktualności

Nowi dekanalni duszpasterze młodzieży i służby liturgicznej – spotkanie 3.09, godz. 10.30 w Płocku

Z dniem 24 sierpnia br. Administrator Apostolski Diecezji Płockiej Ksiądz Biskup Wiesław Śmigiel mianował dekanalnych duszpasterzy młodzieży oraz dekanalnych duszpasterzy służby liturgicznej. Spotkanie otwierające rok pracy, połączone z wręczeniem nominacji mianowanym kapłanom, odbędzie się w sobotę 3 września br. o godz. 10.30 w MCEW „Studnia” w Płocku. Modlitwie i spotkaniu przewodniczył będzie Ksiądz Biskup Mirosław Milewski. Zapraszamy serdecznie wszystkich nowomianowanych duszpasterzy dekanalnych.

 

 

 

Nominacje na Dekanalnych Duszpasterzy Młodzieży 2022/2023

 

 1. Ks. mgr Grzegorz Makowski, wikariusz par. pw. św. Jana Chrzciciela w Bielsku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie bielskim.
 2. Ks. mgr Michał Gołębiewski, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Bodzanowie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie bodzanowskim.
 3. Ks. mgr Wojciech Nikodymczuk, wikariusz par. pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sońsku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie ciechanowskim wschodnim.
 4. Ks. mgr Marcin Siemiątkowski, wikariusz par. pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie ciechanowskim zachodnim.
 5. Ks. mgr Mateusz Kawczyński, wikariusz par. pw. św. Katarzyny w Dobrzyniu nad Drwęcą, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie dobrzyńskim nad Drwęcą.
 6. Ks. mgr Paweł Perdion, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Dobrzyniu nad Wisłą, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie dobrzyńskim nad Wisłą.
 7. Ks. mgr Andrzej Żywiałowski, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Dzierzgowie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie dzierzgowskim.
 8. Ks. mgr Roman Zieliński, wikariusz par. pw. św. Mikołaja w Gąbinie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie gąbińskim.
 9. Ks. mgr Leszek Rutkowski, wikariusz par. pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie gostynińskim.
 10. Ks. mgr Krzysztof Węglicki, wikariusz par. pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie makowskim.
 11. Ks. mgr Marek Wiśniewski, wikariusz par. pw. św. Stanisława BM w Mławie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie mławskim wschodnim.
 12. Ks. mgr Łukasz Chruściel, wikariusz par. pw. Świętej Rodziny w Mławie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie mławskim zachodnim.
 13. Ks. mgr Tomasz Dec, wikariusz par. pw. św. Wojciecha w Nasielsku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie nasielskim.
 14. Ks. mgr Łukasz Szymański, wikariusz par. pw. Matki Bożej Fatimskiej w Płocku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie płockim wschodnim.
 15. Ks. dr Krzysztof Cymerman, wikariusz par. pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie płockim zachodnim.
 16. Ks. mgr Michał Łuczka, wikariusz par. pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie płońskim południowym.
 17. Ks. mgr Dawid Gołębiewski, wikariusz par. pw. św. Urbana w Baboszewie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie płońskim północnym.
 18. Ks. mgr Jarosław Korniak, wikariusz par. pw. Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie przasnyskim.
 19. Ks. mgr Michał Piekarski, wikariusz par. pw. św. Jana Pawła II w Pułtusku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie pułtuskim.
 20. Ks. mgr Łukasz Gach, wikariusz par. pw. św. Wojciecha w Raciążu, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie raciąskim.
 21. Ks. dr Łukasz Zdunkiewicz, wikariusz par. pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie rypińskim.
 22. Ks. mgr Rafał Winnicki, wikariusz par. pw. św. Anny w Serocku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie serockim.
 23. Ks. mgr Łukasz Kiciński, wikariusz par. pw. św. Mateusza w Lutocinie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie sierpeckim.
 24. Ks. mgr Dariusz Nowotka, wikariusz par. pw. św. Anny w Strzegowie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie strzegowskim.
 25. Ks. mgr Wojciech Czajkowski, wikariusz par. pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie tłuchowskim.
 26. Ks. mgr Tomasz Kolczyńskim, wikariusz par. pw. Świętej Trójcy w Wyszogrodzie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie wyszogrodzkim.
 27. Ks. mgr Bogdan Kołodziejski, wikariusz par. pw. św. Barbary w Nowym Dworze Mazowieckim, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie zakroczymskim.
 28. Ks. mgr Tomasz Baranowski, wikariusz par. pw. św. Antoniego w Żurominie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie żuromińskim.

 

Nominacje na Dekanalnych Duszpasterzy Służby Liturgicznej 2022/2023

 

 1. Ksiądz mgr Grzegorz Marzec, wikariusz par. pw. św. Onufrego w Staroźrebach, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie bielskim.
 2. Ksiądz mgr Michał Gołębiewski, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Bodzanowie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie bodzanowskim.
 3. Ksiądz mgr Łukasz Rogowski, wikariusz par. pw. Bł. Płockich Biskupów Męczenników w Ciechanowie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie ciechanowskim wschodnim.
 4. Ksiądz mgr Krzysztof Stawicki, wikariusz par. pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie ciechanowskim zachodnim.
 5. Ksiądz mgr Michał Guzek, wikariusz par. pw. św. Katarzyny w Dobrzyniu n. Drwęcą, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie dobrzyńskim n. Drwęcą.
 6. Ksiądz mgr Paweł Perdion, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Dobrzyniu n. Wisłą, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie dobrzyńskim n. Wisłą.
 7. Ksiądz mgr Mateusz Jesień, wikariusz par. pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Grudusku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie dzierzgowskim.
 8. Ksiądz mgr Karol Frankowski, wikariusz par. pw. św. Mikołaja w Gąbinie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie gąbińskim.
 9. Ksiądz mgr Arkadiusz Ronowicz, wikariusz par. pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie gostynińskim.
 10. Ksiądz mgr Tomasz Kaszanek, wikariusz par. pw. Wszystkich Świętych w Karniewie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie makowskim.
 11. Ksiądz mgr Dariusz Kozłowski, wikariusz par. pw. św. Stanisława BM w Wieczfni Kościelnej, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie mławskim wschodnim.
 12. Ksiądz mgr Marcin Niesłuchowski, wikariusz par. pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie mławskim zachodnim.
 13. Ksiądz mgr Mariusz Majczak, wikariusz par. pw. św. Wojciecha w Nasielsku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie nasielskim.
 14. Ksiądz mgr Piotr Szulc, wikariusz par. pw. św. Wojciecha w Płocku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie płockim wschodnim.
 15. Ksiądz mgr Adam Warda, wikariusz par. pw. Ducha Świętego w Płocku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie płockim zachodnim.
 16. Ksiądz mgr Mariusz Raczkowski, wikariusz par. pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie płońskim południowym.
 17. Ksiądz mgr Marcin Stankiewicz, wikariusz par. pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie płońskim północnym.
 18. Ksiądz mgr Ryszard Raczkowski, wikariusz par. pw. Św. Wojciecha w Przasnyszu, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie przasnyskim.
 19. Ksiądz mgr Bartosz Rogowicz, wikariusz par. pw. św. Józefa w Pułtusku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie pułtuskim.
 20. Ksiądz mgr Krystian Bartnicki, wikariusz par. pw. św. Stanisława BM w Drobinie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie raciąskim.
 21. Ksiądz mgr Łukasz Kamiński, wikariusz par. pw. Św. Stanisława Kostki w Rypinie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie rypińskim.
 22. Ksiądz mgr Mateusz Molak, wikariusz par. pw. św. Antoniego w Zegrzu, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie serockim.
 23. Ksiądz mgr Kamil Kozakowski, wikariusz par. pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie sierpeckim.
 24. Ksiądz mgr Sławomir Ambroziak, wikariusz par. pw. św. Rocha w Radzanowie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie strzegowskim.
 25. Ksiądz mgr Krzysztof Załęski, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie tłuchowskim.
 26. Ksiądz mgr Tomasz Kolczyński, wikariusz par. pw. Świętej Trójcy w Wyszogrodzie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie wyszogrodzkim.
 27. Ksiądz mgr Arkadiusz Czubakowski, wikariusz par. pw. św. Anny w Pomiechowie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie zakroczymskim.
 28. Ksiądz mgr Piotr Oszczyk, wikariusz par. pw. św. Stanisława BM w Bieżuniu, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie żuromińskim.