Aktualności

Komunikat dotyczący Beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego

7 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie będzie sprawowana uroczysta Msza św. koncelebrowana, podczas której zostanie beatyfikowany Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia. Zachęcamy duszpasterzy, osoby konferowane i wiernych świeckich naszej diecezji do licznego udziału w tym ważnym dla Kościoła w Polsce wydarzeniu. W związku z tym prosimy Księży, aby do 16 marca br. zgłosili do sekretariatu Wydziału Duszpasterskiego (tel. 24 262 85 99; e-mail: duszpasterski@diecezjaplocka.pl) zapotrzebowanie na:

  1. Karty do koncelebry (księża),
  2. Karty wstępu na plac celebry dla wiernych (osoby konsekrowane / świeccy),
  3. Karty wstępu na plac celebry dla osób niepełnosprawnych,
  4. Karty parkingowe dla autokarów,
  5. Karty parkingowe dla autokarów osób niepełnosprawnych.
Szczegółowe i bieżące informacje dotyczące ww. uroczystości znajdują się na stronie internetowej: https://prymaswyszynski.pl/.

Ks. Jarosław Kamiński

Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego