Aktualności

Odbyła się 40. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa

W sobotę 17 września 2022 r. odbyła się 40. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa. Wzięło w niej udział blisko 3000 młodych ludzi. Dzieci, po Mszy św. sprawowanej obok przasnyskiej fary – miejsca chrztu św. Stanisława – pielgrzymowały do Rostkowa. Tam po zwiedzeniu miejsc związanych ze św. Stanisławem wzięły udział w Festynie św. Stanisława Kostki. Młodzież z kolei po odwiedzeniu Rostkowa powędrowała do Przasnysza, gdzie uczestniczyła we Mszy św., adoracji oraz koncercie.

Pielgrzymki popularyzują postać św. Stanisława Kostki, który jest patronem dzieci i młodzieży, a także patronem Diecezji Płockiej.