Szafarze Komunii Świętej

Koordynatorzy rejonowi

“W celu usprawnienia organizacji i przebiegu spotkań formacyjnych, spośród nadzwyczajnych szafarzy Biskup Płocki może ustanowić szafarzy rejonowych, którzy ściśle współpracują z osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi w Diecezji Płockiej za stałą formację nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej” (43. SDP).

  1. Rejon Ciechanów – p. Sławomir ZIĘBA 
  2. Rejon Mława – p. Mirosław PIOTROWICZ
  3. Rejon Dobrzyń nad Drwęcą – p. Wojciech OSTOJA-LNISKI
  4. Rejon Płock – p. Adam WIŚNIEWSKI
  5. Rejon Płońsk – p. Leszek GOŁĘBIEWSKI
  6. Rejon Serock – p. Andrzej BERENT