Szafarze Komunii Świętej

O nadzwyczajnym szafarzu Komunii Świętej?

Nadzwyczajnymi szafarzami Komunii św. mogą być mężczyźni w wieku 25–65 lat. Kandydaci muszą odznaczać się następującymi przymiotami:

  • wyróżniać się dojrzałością w wierze, a zwłaszcza odznaczać się zdrową pobożnością eucharystyczną i intensywnym życiem sakramentalnym;
  • odznaczać się wzorowym życiem moralnym i solidnością w życiu zawodowym, małżeńskim, rodzinnym i sąsiedzkim;
  • posiadać odpowiednie kwalifikacje intelektualne i przynajmniej ponadpodstawowe wykształcenie;
  • aktywnie uczestniczyć w życiu parafialnym i cieszyć się poważaniem duchowieństwa i wiernych;
  • odznaczać się sprawnością psychiczną i fizyczną, a także innymi pozytywnymi cechami charakteru, jak otwarta i służebna postawa wobec drugich, serdeczność i łatwość nawiązywania kontaktów z osobami chorymi i w podeszłym wieku;
  • mieć ukończony kurs przygotowawczy.

Posługa pomocnika Komunii wymaga odpowiedniego przygotowania, dlatego przed otrzymaniem biskupiego upoważnienia kandydat zobowiązany jest do ukończenia kursu przygotowawczego. Taki kurs w naszej diecezji obejmuje VI spotkań formacyjnych. Kurs przygotowawczy kończy się egzaminem pisemnym z teorii i ustnym z praktyki udzielania Komunii św. podczas Mszy św. i zanoszenia jej chorym. Koszta związane z uczestnictwem w kursie przygotowawczym i w innych spotkaniach modlitewno-formacyjnych ponosi parafia.