54. Tydzień modlitw o trzeźwość narodu

W dniach 14-20 lutego  2021 r. w Kościele w Polsce przeżywać będziemy 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Tegoroczny Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu przebiegał będzie pod hasłem: Trzeźwością pokonywać kryzys. Do parafii został przekazany “Apostoł Trzeźwości 2021” oraz plakaty, które są konkretną pomocą duszpasterską w przeżyciu ww. tygodnia. Módlmy się o trzeźwość dla Polaków.