Aktualności

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Pod hasłem „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” (por. J 15, 5-9), obchodzony będzie od 18 do 25 stycznia br. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Informujemy, że do parafii zostały przekazane materiały duszpasterskie pomocne w organizacji tygodnia.

Zapraszamy 25 stycznia 2021 r., godz. 16.30 do kościoła św. Dominika na Górkach na Ekumeniczne nabożeństwo Słowa Bożego, pod przewodnictwem Biskupa Płockiego Piotra Libery z kazaniem bp. Karola M. Babiego, biskupa naczelnego Starokatolickiego Kościoła Mariawitów. W modlitwie będą uczestniczyli przedstawiciele Kościołów żyjących w Płocku.