CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Szkoły Katolickie w Płocku
Służba Liturgiczna DP
Sklep internetowy SACERDOS
Gość Płocki
powiększanie: a | A

Newsy

Płockie Dni Pastoralne 2017
Płockie Dni Pastoralne
 
19-20 kwietnia 2017 r. 

Idźcie i głoście…
w rodzinie i przez rodzinę
 

  
PROGRAM DLA KSIĘŻY

9.30 – Nabożeństwo – kościół św. Jana Chrzciciela – ks. dr Łukasz Zdunkiewicz

 
(Sala Biskupów WSD)

10.15 – Słowo Biskupa Płockiego

10.30 – „Ślub i co dalej”? Duszpasterstwo młodych małżeństw w parafii

– ks. dr Piotr Arbaszewski (Drohiczyn)

11.00 – Dyskusja

11.15 – „Kurs na miłość”. Rzecz o warsztatach dla małżeństw

– o. dr Piotr Zajączkowski OFM (Zakroczym)

11.45 – Dyskusja

12.00 – Duszpasterstwo związków niesakramentalnych w praktyce

–ks. dr Jan Abrahamowicz (Kraków)

12.30 – Dyskusja

12.45 – Podsumowanie obrad

13.00 – Posiłek (refektarz seminaryjny)

 
 
PROGRAM DLA UCZESTNIKÓW ŚWIECKICH

9.30 – Nabożeństwo – kościół św. Jana Chrzciciela – ks. dr Łukasz Zdunkiewicz

 
(Kaplica Dobrego Pasterza WSD)

10.15 – Powitanie uczestników

10.30 – Duszpasterstwo związków niesakramentalnych w praktyce

–ks. dr Jan Abrahamowicz (Kraków)

11.00 – Dyskusja

11.15 –„Ślub i co dalej”? Duszpasterstwo młodych małżeństw w parafii

– ks. dr Piotr Arbaszewski (Drohiczyn)

11.45 – Dyskusja

12.00 – Kurs na miłość”. Rzecz o warsztatach dla małżeństw

– o. dr Piotr Zajączkowski OFM (Zakroczym)

12.30 – Dyskusja

12.45 – Podsumowanie obrad

13.00 – Posiłek (sala nr 112)

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

·        W Płockich Dniach Pastoralnych obowiązkowo biorą udział wszyscy księża
i przedstawiciele katolików świec
kich. Prosimy, aby każdy duszpasterz (Proboszcz i Wikariusz) wybrał i zabrał ze sobą do Płocka jedną osobę z parafii, w której pracuje (w tym roku zachęcamy, aby byli to doradcy życia rodzinnego, liderzy bądź inne osoby zaangażowane w zrzeszenia małżeńskie i rodzinne);

·        Księży, którzy katechizują prosimy o wcześniejsze zgłoszenie do Wydziału Duszpasterskiego (przygotujemy stosowne zaświadczenia do szkół o obowiązkowym udziale w Płockich Dniach Pastoralnych);

·        Nabożeństwo rozpoczynające Płockie Dni Pastoralne odbędzie się kościele
św. Jana Chrzciciela. W nabożeństwie uczestniczą
księża i katolicy świeccy;

·        Po nabożeństwie księża udają się na obrady do Sali Biskupów WSD, natomiast świeccy przechodzą do Kaplicy Dobrego Pasterza WSD (z racji na twrające remonty w WSD);

·        Ze względu na konieczność zachowania jednakowej liczby uczestników w poszczególne dni, prosimy o przyjazd według następującego porządku: środę (19 kwietnia) wszyscy Księża Wikariusze oraz Księża Proboszczowie
z dekanatów: Bodzanów, Dobrzyń n. Wisłą;
czwartek (20 kwietnia) Księża Proboszczowie z pozostałych dekanatów;

·        Księża pracujący w Kurii, WSD, Caritas, mediach, duszpasterstwie poza parafialnym oraz Księża Emeryci biorą udział w dniu przez siebie wybranym;

·        Prosimy, aby wszyscy uczestnicy zgłosili swoją obecność w recepcji. Recepcja dla księży będzie czynna od godz. 9.00 przed Salą Biskupów WSD;

·        Każdy ksiądz, Proboszcz i Wikariusz, uiszcza opłatę w wysokości 70 zł (za siebie i za osobę świecką);

·        Opłata obejmuje: posiłki dla uczestników, wynagrodzenie dla prelegentów oraz inne koszty organizacyjne;

·        Parking dla samochodów na terenie WSD;

·        Planowane zakończenie Płockich Dni Pastoralnych o godz. 13.30.

 
Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
P.o. Dyrektor Wydziału do spraw Rodzin
© 2008 Diecezja Płocka