Aktualności

Szkolenie dla spowiedników

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Drogie Siostry, Księża i Kierownicy Duchowi!

Po ogromnym zainteresowaniu drugą częścią Szkolenia dla spowiedników i kierowników duchowych w marcu, udało nam się zorganizować dodatkowy termin jeszcze w tym roku!

Dokładanie – 10-13 czerwca 2024

Szkolenie ma charakter usystematyzowania i poszerzenia wiedzy psychologicznej.
Zajęcia mają charakter konwersatoryjny i ćwiczeniowy.

Proponowane tematy:

1) Towarzyszenie duchowe według Papieża Franciszka
2) Proces towarzyszenia – etapy towarzyszenia – aspekt psychologiczny, duszpasterski
3) Towarzyszenie na różnych etapach życia człowieka
4) Rozwój moralny człowieka
5) Towarzyszenie osobom leczącym się psychiatrycznie i będącym w procesie terapeutycznym
6) Rozwój religijności z perspektywy psychologicznej
7) Kontekst towarzyszenia osobom uzależnionym, współuzależnionym
8) Dojrzała religijność w ujęciu psychologicznym
9) Rozwiązywanie konfliktów we własnej wspólnocie
10) Psychologiczne i duchowe aspekty procesu przebaczenia

Szkolenie prowadzone jest przez specjalistów w dziedzinie psychologii i duchowości:
ks. dr Tomasz Liszewski, o. Paweł Szpyrka SJ i p. dr Monika Guzewicz

Więcej szczegółów oraz zapisy możliwe poprzez stronę Organizatora szkolenia – https://eccc.pl/programy-i-zapisy/sesje-i-warsz…

Z Panem Bogiem!

Ks. dr Tomasz Liszewski, o. Paweł Szpyrka SJ i dr Monika Guzewicz