Aktualności

Z mamą i tatą do wspólnoty Kościoła – Płockie Dni Pastoralne ’24

Czy duszpasterstwo dzieci polega jedynie na pracy z dziećmi? Ile uwagi poświęcić dzieciom, a ile rodzicom? Jak rozłożyć akcenty? O co mogą zadbać duszpasterze w parafii, a co należy do rodziców? Jak zbudować środowisko współpracy księży i rodziców w religijnym wychowaniu dzieci? Na jakie formy pracy duszpasterskiej postawić dzisiaj? – na te i inne pytania związane z pracą duszpasterską z najmłodszymi parafianami spróbujemy odpowiedzieć podczas tegorocznych Płockich Dni Pastoralnych. Zaproszeni prelegenci mają doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzicami, zarówno w kontekście liturgii, jak i poza nią, w codziennym życiu parafialnym, ale także w środowisku rodzinnym. Zapraszamy do udziału!

 

UWAGA! NOWE MIEJSCA SPOTKAŃ:

 • Środa, 3 kwietnia 2024 r. – Sala Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku, ul. Kolegialna 23
 • Czwartek, 4 kwietnia 2024 r. – Ciechanów, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych, ul. Wojska Polskiego 51

 

PŁOCKIE DNI PASTORALNE

Płock, 3 kwietnia 2024 r.

Ciechanów, 4 kwietnia 2024 r.

 

Z mamą i tatą do wspólnoty Kościoła – o duszpasterstwie dzieci

 9.45 – Modlitwa w ciągu dnia

 10.00 – Słowo wprowadzenia – bp Szymon Stułkowski, Biskup Płocki

10.10 – Msza dla dzieci czy Msza z udziałem rodzin z dziećmi? – ks. dr Łukasz Piórkowski

10.40 – Animacja czy formacja – jak wspierać rodziny prowadząc duszpasterstwo dzieci? – Marta i Krzysztof Wawrzyniak

11.10 – Postulaty i propozycje rodziców wobec duszpasterzy w kontekście duszpasterstwa dzieci – dr Aldona Rosłońska

11.40 – W poszukiwaniu młodych: narzędzia ewangelizacji internetowej; wakacyjne półkolonie parafialne – ks. Bogdan Kołodziejski

12.10 – Eucharystyczny Ruch Młodych – prezentacja wspólnoty – ks. Marcin Nowak – dyrektor krajowy Eucharystycznego Ruchu Młodych; prezentacja Parku Dzieje i widowiska “Orzeł i Krzyż” w Murowanej Goślinie – Michał Motyl

Dyskusja

12.30 – Podsumowanie – Bp Szymon Stułkowski, Biskup Płocki

 

Informacje organizacyjne:

 • W Płockich Dniach Pastoralnych obowiązkowo biorą udział wszyscy księża oraz przedstawiciele katolików świeckich. Prosimy, aby każdy duszpasterz (Proboszcz i Wikariusz) wybrał i zabrał ze sobą jedną osobę, która jest obecnie lub mogłaby być w niedalekiej przyszłości zaangażowana w duszpasterstwo dzieci i ich rodziców;
 • Księży, którzy katechizują prosimy o wcześniejsze zgłoszenie się do Wydziału Duszpasterskiego (przygotujemy stosowne zaświadczenia do placówek oświatowych o obowiązkowym udziale w Płockich Dniach Pastoralnych);
 • Prosimy, aby wszyscy uczestnicy zgłosili swoją obecność w recepcji.
 • Każdy ksiądz Proboszcz i Wikariusz, uiszcza opłatę w wysokości 80 zł (łącznie za siebie i za osobę świecką). Opłata obejmuje: wynagrodzenie dla prelegentów, materiały szkoleniowe, bufet kawowy oraz inne koszty organizacyjne;

 

Dla uczestniczących w spotkaniu w Płocku:

 • Spotkanie w Płocku odbywa się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku, ul. Kolegialna 23;
 • Recepcja dla księży będzie czynna od godz. 9.00 w holu przed salą koncertową;
 • Parking dla samochodów w miejscach dostępnych na terenie miasta.

 

Dla uczestniczących w spotkaniu w Ciechanowie:

 • Spotkanie w Ciechanowie odbywa się w auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego, w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 51;
 • Recepcja dla księży będzie czynna od godz. 9.00 przy wejściu do auli (na dole);
 • Parking dla samochodów znajduje się za budynkiem PANS, należy wjechać na teren uczelni.

PRELEGENCI

Ks. dr Łukasz Piórkowski – kapłan Archidiecezji Krakowskiej (od 2003 r.), coach i konsultant prowadzący szkolenia w zakresie efektywności osobistej, autor projektów o rozwoju duchowym i emocjonalnym. Współtworzy i prowadzi programy publicystyczne o tematyce religijnej w Telewizji Polskiej. Dyrektor Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.

 

 

Marta i Krzysiek Wawrzyniak – 25 lat stażu małżeńskiego, trzech synów, doświadczenie prowadzenia rodziny zastępczej dla dwojga dzieci, pedagodzy, nauczyciele, animatorzy i prowadzący rekolekcje dla dzieci i rodzin z dziećmi, propagatorzy Rodzinnych Wieczerników Modlitewnych.

 

 

 

Dr Aldona Rosłońska – doktor nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej. Autorka książki Duszpasterstwo dzieci w Polsce. Studium pastoralne, wyd. Apostolicum 2016 oraz kilku artykułów o tematyce rodzinnej i medialnej. Wicedyrektorka Szkoły Podstawowej Benedykta i Liceum Ogólnokształcącego  Benedykta w Sulejówku – szkół związanych z edukacją domową. Prywatnie żona i matka trójki dzieci.

 

 

Ks. Bogdan Kołodziejski – kapłan Diecezji Płockiej (od 2019 r.), katecheta i brat. Od dziecka związany z Ruchem Światło-Życie, w którym posługuje do dziś. Diecezjalny duszpasterz głuchych i słabosłyszących oraz katecheta szkół katolickich w Mławie. Od trzech lat razem z siostrą Moniką Kołodziejską prowadzi ewangelizacyjno-rozrywkowy kanał „Podobni od zawsze”, a od października 2023 roku kanał ewangelizacyjno-modlitewny „Spragnieni”.

 

 

Ks. Marcin Nowak – kapłan Archidiecezji Poznańskiej (od 2006 r.), od 2011 roku Moderator Eucharystycznego Ruchu Młodych Archidiecezji Poznańskiej, a od 2023 roku Krajowy Dyrektor Eucharystycznego Ruchu Młodych, wieloletni archidiecezjalny duszpasterz dzieci, członek Archidiecezjalnej Rady Katechetycznej (2012-2021), od święceń prezbiteratu związany z duszpasterstwem parafialnym, najpierw jako wikariusz, a obecnie proboszcz parafii św. Kazimierza w Zakrzewie (od 2022 roku).