Aktualności

Kurs dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej

W styczniu 2024 roku odbędzie się kurs przygotowujący kandydatów do pełnienia posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Spotkania będą się odbywać w trzy soboty: 13 stycznia, 3 lutego, 10 lutego. w Szkołach Katolickich w Płocku. Kurs złożony jest z dwóch bloków: przygotowanie teologiczne i ćwiczenia praktyczne. Po odbyciu kursu kandydaci wezmą udział w rekolekcjach, które będą stanowić bezpośrednie przygotowanie do ustanowienia nadzwyczajnych szafarzem Komunii świętej. Rekolekcje odbędą się w dniach 16-18 lutego 2024 r. w Popowie.

Program kursu:

Spotkanie I – 13 stycznia 2024 r. (Szkoły Katolickie w Płocku) – ks. dr Marcin Sadowski

10.00-10.45 – Posługa nadzwyczajnego szafarza Komunii św. w świetle dokumentów Kościoła

10.55-11.40 – Definicja liturgii. Teologia zgromadzenia liturgicznego. Znaki obecności Chrystusa w liturgii.

11.45-12.30 – Ukształtowanie przestrzeni liturgicznej. Księgi liturgiczne, szaty i paramenty liturgiczne.

12.45-13.30 – Formy kultu Eucharystycznego poza Mszą Świętą

13.35-15.00 – Ćwiczenia praktyczne

 

Spotkanie II – 3 lutego 2024 r. (Szkoły Katolickie w Płocku)

10.00-10.45 – Eucharystia w świetle tekstów biblijnych (ks. dr Jarosław Kwiatkowski)

10.55-11.40 – Eucharystia w świetle tekstów biblijnych (ks. dr Jarosław Kwiatkowski)

11.45-12.30 – Eucharystia w świetle tekstów biblijnych (ks. dr Jarosław Kwiatkowski)

12.45-13.30 – Obecność Chrystusa w Eucharystii (ks. dr Tomasz Brzeziński)

13.35-14.20 – Obecność Chrystusa w Eucharystii (ks. dr Tomasz Brzeziński)

 

Spotkanie III – 10 lutego 2024 r. (Szkoły Katolickie w Płocku) –ks. kan. dr Piotr Grzywaczezwski

10.00-10.45 – Niedziela – dzień Pana, dzień Kościoła. Rola niedzielnego zgromadzenia liturgicznego w życiu chrześcijanina

10.55-11.40 – Obrzędy Mszy Świętej

11.45-12.30 – Obrzędy Mszy Świętej

12.45-13.30 – Ćwiczenia praktyczne

13.35-15.00 – Ćwiczenia praktyczne

 

Spotkanie IV – 16-18 lutego 2024 r. (Ośrodek Caritas w Popowie)

Rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej i kandydatów – prowadzi ks. Krzysztof Świerczyński

 

ks. Marcin Sadowski

Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Opiekun nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej